KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi IV

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi IV

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi IV - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi IV soruları cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi IV


Soru 1


Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi'nde,

I. Karlofça ve İstanbul (1700) Antlaşmaları'yla kaybettiği toprakları geri alma,

II. Islahatlar yaparak devletin bozulan yönlerini yeniden düzenleme,

III. Yükselme Dönemi'ndeki gücüne ulaşma

politikalanndan hangilerini benimsemiştir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi padişahlarından biri değildir?

Soru 3


Osmanlı Devleti'nde, Karlofça ve İstanbul (1700) Antlaşmaları'yla kaybettiği topraklan tekrar geri alabileceği düşüncenin ortaya çıkmasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi etkili olmuştur?

Soru 4


Osmanlı Devleti 18. yy.da,

I. Rusya,

II. Avusturya,

III. İtalya.

devletlerinden hangileriyle mücadele etmiştir?

Soru 5


- Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklarını geri alma umutlarını sona erdiren,

- Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nin başlamasında etkili olan

antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nin 1739'da imzalamış olduğu Belgrad Antlaşması'nın kapsamında,

l. Avusturya'nın Pasarofça Antlaşması'yla aldığı Belgrad'ı Osmanlı'ya geri vermesi,

II. Azak Kalesi'nin yıkılmak şartıyla Ruslara bırakılması,

III. Rusya'nın Karadeniz'de ticaret ve savaş gemisinin bulunduramaması

gelişmelerinden hangileri yer alır?

Soru 7


- Osmanlı Devleti'nin Batı'da imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.

- Karadeniz'in Osmanlı'ya ait olduğunu belirten son antlaşmadır.

- Bu antlaşmanın imzalanmasında Fransa ara buluculuk yapmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Osmanlı Devleti 18. yy.da Rusya ile,

I. Küçük Kaynarca,

ll. Aynalıkavak Tenkihnamesi,

III. Yaş

antlaşmalarından hangilerini imzalamıştır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1774'te imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması'nın kapsamında yer almaz?

Soru 10


Osmanlı donanması,

I. Çeşme,

ll. İnebahtı,

III. Sinop,

IV. Navarin

yerlerinden hangilerinde sadece Ruslar tarafından donanması yakılmıştır?

Soru 11


Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1791'de Ziştovi Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşmanın imzalanmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 12


Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kabul etmiştir?

Soru 13


Fransa'nın 1798'de Mısır'ı işgal etmesinde,

I. Orta Doğu'ya egemeni olmak,

II. Süveyş Kanalı üzerinde denetim kurmak,

III. Osmanlı Devleti'yle dostluk ilişkilerini sürdürmek

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 14


Osmanlı Devleti'nin

I. Belgrad,

II. El -Ariş,

III. Yaş

antlaşmalarından hangilerini imzalamasında Avrupa tarzı yapmış olduğu askeri ıslahatlann başarısının etkili olduğu savunulabilir?

Soru 15


I. Patrona Halil isyani

II. Kabakçı Mustafa isyanı

III. Sırp isyanı

Yukarıdakilerden hangileri 18. yy. isyanları arasında yer alır?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

kerra
Doğru: 15
100 Puan
büşra58
Doğru: 15
100 Puan
aykut duman
Doğru: 15
100 Puan
busee
Doğru: 15
100 Puan
gamze çelik
Doğru: 15
100 Puan