KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test soruları cevapları
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi TestSoru 1


XVIII. yüzyılda başlayan Batılılaşma düşüncesi, ulema sınıfının ve çıkarları zedelenen yeniçerilerin tepkisiyle karşılaşmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

Soru 2


- XVIII.yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.

- Savaştaki rolünden dolayı Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.

Yukarıda verilenler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçlan arasında yer almaktadır?

Soru 3


Lale Devri Patrona Halil isyanı ile sona ermiş; isyanda birçok köşk, bahçe ve bağ tahrip edilirken matbaaya dokunulmamıştır.

Bu bilgiye göre;

I. isyanın zevk ve sefaya karşı çıktığı,

II. halkın isyanlara destek verdiği,

III. isyanın yeniliklere karşı olmadığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


Osmanlı Devleti, Gerileme Döneminde hazinenin para ihtiyacını karşılamak amacıyla

I. savaş tazminatı ödeme,

II. iç borçlanmaya gitme,

III. İngiltere'den borç alma

faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?

Soru 5


Gerileme Döneminde,

I. teknik,

II. askerlik,

lll. hukuk

alanlarının hangilerinde Avrupa'yı örnek alan Islahatlar yapılmıştır?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nde Avrupa'nın askeri üstünlüğü aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde kabul edilmiştir?

Soru 7


XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin askeri alandaki Islahatlara ağırlık vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


I. Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması

II. Sened-i İttifak'ın imzalanması

III. Meşveret Meclisine işlerlik kazandırılması

IV. İlk kez Avrupa'da daimi elçilikleri n açılması

Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin lll. Selim Döneminde yaşandığı söylenebilir?

Soru 9


I. Matbaanın açılması

II. Doğu klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi

III. Minyatür ve çini sanatlarının gelişmesi

Gerileme Döneminde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde doğrudan Avrupa'nın etkisinden söz edilebilir?

Soru 10


Gerileme Döneminde,

I. bankacılık,

II. eğitim,

III. devlet rejimi

alanlarından hangilerinde ıslahatlar yapılmıştır?

Soru 11


Osmanlı Devleti bünyesinde çok sayıda gayrimüslimi barındırmasma rağmen reform hareketlerinden etkilenmemesinde,

I. kilisenin gayrimüslimleri sömürmesine engel olunması,

II. dini hoşgörünün bulunması,

III. pozitif bilimlerin yaygın olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 12


- Yeniçeri sayısının artması ile ödenen maaş tutarının artması

- Tımar Sistemi'nin bozulması ile vergi gelirinin azalması

Verilen durumlar dikkate alındığından Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki alanlardan hangisinde sorunlar yaşadığı savunulabilir?

Soru 13


Devlet adamlarının Islahatlar hakkındaki düşüncelerini alarak devlet yapısında köklü değişikliklerin hazırlıklarını yapan ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sezgin akbu
Doğru: 13
100 Puan
alperen özy
Doğru: 13
100 Puan
yunus emre
Doğru: 13
100 Puan
mesut oğur
Doğru: 13
100 Puan
betül koler
Doğru: 13
100 Puan