KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi soruları cevapları
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testi


Soru 1


XVIII. yüzyılda başlayan Batılılaşma düşüncesi, ulema sınıfının ve çıkarları zedelenen yeniçerilerin tepkisiyle karşılaşmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

Soru 2


- XVIII.yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.

- Savaştaki rolünden dolayı Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.

Yukarıda verilenler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçlan arasında yer almaktadır?

Soru 3


Lale Devri Patrona Halil isyanı ile sona ermiş; isyanda birçok köşk, bahçe ve bağ tahrip edilirken matbaaya dokunulmamıştır.

Bu bilgiye göre;

I. isyanın zevk ve sefaya karşı çıktığı,

ll. halkın isyanlara destek verdiği,

lll. isyanın yeniliklere karşı olmadığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


Osmanlı Devleti, Gerileme Döneminde hazinenin para ihtiyacını karşılamak amacıyla

I. savaş tazminatı ödeme,

ll. iç borçlanmaya gitme,

lll. İngiltere'den borç alma

faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?

Soru 5


Gerileme Döneminde,

I. teknik,

ll. askerlik,

lll. hukuk

alanlarının hangilerinde Avrupa'yı örnek alan Islahatlar yapılmıştır?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nde Avrupa'nın askeri üstünlüğü aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde kabul edilmiştir?

Soru 7


XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin askeri alandaki Islahatlara ağırlık vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


I. Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması

ll. Sened-i İttifak'ın imzalanması

lll. Meşveret Meclisine işlerlik kazandırılması

IV. İlk kez Avrupa'da daimi elçilikleri n açılması

Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin lll. Selim Döneminde yaşandığı söylenebilir?

Soru 9


I. Matbaanın açılması

ll. Doğu klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi

lll. Minyatür ve çini sanatlarının gelişmesi

Gerileme Döneminde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde doğrudan Avrupa'nın etkisinden söz edilebilir?

Soru 10


Gerileme Döneminde,

I. bankacılık,

ll. eğitim,

lll. devlet rejimi

alanlarından hangilerinde ıslahatlar yapılmıştır?

Soru 11


Osmanlı Devleti bünyesinde çok sayıda gayrimüslimi barmdırmasma rağmen reform hareketlerinden etkilenmemesinde,

I. kilisenin gayrimüslimleri sömürmesine engel olunması,

ll. dini hoşgörünün bulunması,

lll. pozitif bilimlerin yaygın olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 12


- Yeniçeri sayısının artması ile ödenen maaş tutarının artması

- Tımar Sistemi'nin bozulması ile vergi gelirinin azalması

Verilen durumlar dikkate alındığından Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki alanlardan hangisinde sorunlar yaşadığı savunulabilir?

Soru 13


Devlet adamlarının Islahatlar hakkındaki düşüncelerini alarak devlet yapısında köklü değişikliklerin hazırlıklarını yapan ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Testin Enleri

Derya kurnaz
Doğru: 13
100 Puan
met35
Doğru: 13
100 Puan
ahmetkilic
Doğru: 13
100 Puan
hüseyin kurt
Doğru: 13
100 Puan
Annaduru00
Doğru: 13
100 Puan
KPSS Tarih Testleri