KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi II

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi II

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi II - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi II soruları cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi II


Soru 1


Rusya, Ayestefanos Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'ni istediği gibi parçalamış ve Bulgaristan Krallığı'nı kurdurarak Akdeniz'e inmeyi başarmıştır. Ancak Avusturya ve İngiltere Almanya'yı da yanlarına alarak Ayestefanos Antlaşması'na itiraz etmişler ve bu devletlerle savaşı göze alamayan Rusya, toplanacak olan Berlin Konferansı'nı ve Berlin Antlaşması'nı kabul etmek zorunda kalmıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 2


- Ermeni sorununun ilk kez uluslararası platformda gündeme gelmesi

- Sırbistan, Romanya ve Karadağ'a bağımsızlık verilmesi

Bu özellikler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kapsamında yer alır?

Soru 3


Girit'teki Rumların ayaklanarak Yunanistan'a bağlanmak istemesi üzerine Avrupalıların duruma müdahalesiyle Osmanlı Devleti Halepa Fermanı'nı ilan etmiş ve Giritlilere vergi muafiyeti getirilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

Soru 4


İstanbul fethedildiği dönemde Osmanlı Devleti, İstanbul’da bulunan Ortodoks Rum halka din ve vicdan özgürlüğü tanımıştır.

Bu politikayla Osmanlı Devleti’nin,

I. Ortodoksların devlete bağlılığını artırma,

II. İstanbul’da Rum nüfusunun azalmasını sağlama,

III. Anadolu siyasi birliğini sağlama

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı söylenebilir?

Soru 5


Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alarak Bizans’ın varlığına son vermesi üzerine aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşandığı savunulamaz?

Soru 6


Osmanlı Devletinde,

- Doğu Akdeniz’in egemenlik altına alınması

- Baharat Yolu’nun ele geçirilmesi

gelişmelerinin yaşanılmasında aşağıdaki yerlerden hangisinin fethedilmesi etkili olmuştur?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Hint Deniz Seferlerinin nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 8


Osmanlı Devleti Yükselme Döneminde,

I. Rusya,

II. Venedik,

III. Fransa

devletlerinden hangilerine ticari alanda imtiyazlar vermiştir?

Soru 9


Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti’nin teokratik niteliğinin artmasında daha etkili olmuştur?

Soru 10


Osmanlı Devleti’nde Yükselme Dönemi'nde alınan aşağıdaki yerlerden hangisi Karadeniz’deki Türk hâkimiyetinin artmasında etkili olmuştur?

Soru 11


Osmanlı Devleti’nde Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa Dönemi'nde yapılmak istenen Don - Volga Kanal projesiyle,

I. İran savaşlarında donanmadan yararlanma,

II. Rusların Kafkaslara inmesini önleme,

III. Karadeniz bölgesinin güvenliğini sağlayarak İpek Yolu ticaretini canlandırma

amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışıldığı savunulabilir?

Soru 12


Osmanlı Devleti’nin imparatorluk özelliği kazandığına,

I. çok uluslu ve birden fazla dinin yaşandığı bir yapıya sahip olması,

II. merkezî devlet anlayışını benimsemesi,

III. kurumlaşmanın esas alınması

durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 13


I. Şeydi Ali Reis

II. Barbaros Hayrettin Paşa

III. Piri Reis

Yukarıdaki Osmanlı denizcilerinden hangilerinin Hint Deniz Seferlerine katıldıkları söylenebilir?

Soru 14


Yükselme Dönemi'nde yapılan,

I. Mohaç,

II. Preveze,

III. Çaldıran

savaşlanndan hangilerinin sonucunda Akdeniz’deki Türk hâkimiyetinin arttığı savunulabilir?

Soru 15


Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi'nde Ege Adaları ve Karadeniz kıyılarının ele geçirilmesi Venedik ve Ceneviz devletlerini,

I. kültürel,

II. ekonomik,

III. dini

alanlarının hangisi bakımından olumsuz yönde etkilemiştir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

adem akkuş
Doğru: 16
100 Puan
mielli&miel
Doğru: 16
100 Puan
merve emen
Doğru: 16
100 Puan
zekiye koca
Doğru: 16
100 Puan
mıuhammetka
Doğru: 16
100 Puan