KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test 1

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test 1 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test 1

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test 1

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test 1 - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test 1 soruları cevapları
KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test 1


Soru 1


I. Maliye

II. Eğitim

III. Diplomasi

Osmanlı Devleti’nde kalemiye sınıfına mensup üyeler yukarıdakilerden hangilerinde görev yapmaktadırlar?

Soru 2


Osmanlı gelir kaynaklan arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 3


I. Divan-ı Humayuna başkanlık yapması

II. Devşirmelerden seçilmesi

III. Divanda bulunması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri sadrazamın, padişahın mutlak vekili olduğunu kanıtlamaktadır?

Soru 4


Osmanlı Devleti'nde acil para İhtiyacını karşılamak için toprak yönetiminde hangi sistem uygulanmıştır?

Soru 5


I. Sadrazam

II. Eyalet

III. Vergi gelirleri

Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesine bağlı olarak yukarıdakilerden hangilerinde her hangi bir artış olmamıştır?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nde esnaf ve zanaatkarların kurduğu mesleki birlikler olan Loncaların görevleri arasında,

I. üretilen malları denetlemek

II. üyelerine toprak dağıtmak

III. haksız rekabeti önlemek

verilenlerden hangileri gösterilemez?


Soru 7


I. Kırım

II. Hicaz

III. Trablusgarp

Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki eyaletlerden hangileri mukataa toprağı kapsamındadır?

Soru 8


I. Han

II. Sultan

III. Halife

Osmanlı Devleti'nde padişahlar yukarıda verilen unvanlardan hangilerini kullanmıştır?

Soru 9


I. iltizam sisteminin yaygınlaşması

II. Altın oranı az olan paraların bastırılması

III. Tımar sisteminin uygulanması

Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilen gelişmelerden hangileri ekonominin zayıfladığına kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 10


Osmanlı Devleti’nde kadı ve medrese hocalarının atamasını sağlayan ve önemli davalara bakan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?


Paylaş

Testin Enleri

Krbğa
Doğru: 10
100 Puan
cihan aksu
Doğru: 10
100 Puan
candan
Doğru: 10
100 Puan
dnd kandemir
Doğru: 10
100 Puan
Bayramus35
Doğru: 10
100 Puan
KPSS Tarih Testleri