KPSS Tarih Testleri | 2018 KPSS Tarih Test çöz

KPSS Tarih Testleri | 2018 KPSS Tarih Test

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 11

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 11

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 11

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 11 - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 11
KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 11


Soru 1


Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'da temsil edilen ilmiye sınıfı mensupları arasında gösterilemez?

Soru 2


Selçuklular'daki "Gulam Sistemi'nin" Osmanlılar'daki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


I. Hutbe okutmak

Il. Fetva çıkarmak

III. Para bastırmak

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde hükümdarlık alametleri arasında gösterilemez?

Soru 4


Osmanlı Devleti'nde Lonca Teşkilatı'nın,

I. ticaret,

II. zanaat,

III. diplomasi

alanlarının hangilerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde gayr-i müslimlerin, can-mal ve namuslarının devlet garantisinde olması, bunların tehlikeye düşmesi durumunda da devlet tarafından korunması karşılığında ödedikleri vergi çeşidir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında yaşayan gayr-i müslimler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmişlerdir?

Soru 7


Aşağıdaki saraylardan hangisi yönetim merkezi olarak Osmanlı Devleti'ne daha fazla süre hizmet etmiştir?

Soru 8


Toprak gelirlerini ve ordunun süvari gücünü düzenlemek amacıyla, Bizans Devleti zamanında uygulanan Tımar Sistemi, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında da sürdürülmüştür.

Bu bilgilere göre,

I. Bizans ve Osmanlı Devleti arasında etkileşim yaşanmıştır.

II. Tımar Sistemi geleneksel bir sistem haline gelmiştir.

III. Her alanda Bizans'ın üstünlüğü kabul edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9


Osmanlı Devleti, halkın şikayetlerini Divan'a bildirebilme yolunu açık tutmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın nedenleri arasında gösterilebilir?

Soru 10


I. Nizam-ı Cedit - Sekban-ı Cedit

II. Medrese - Rüştiye

III. Divan-ı Hümayun - Nazırlıklar

Yukarıdakilerden hangilerinde ikinci olarak verilen, birinci olarak verilenin yerini almıştır?

Soru 11


XVll. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. çiftbozan sayısının artması,

II. Tımar Sistemi'nin bozulması,

III. ülkede güvenliğin bozulması

gelişmelerinden hangileri, tarım ve hayvancılık alanındaki gelirlerin azalmasında etkili olmuştur?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. adaletli yönetim anlayışının uygulanması,

II. toprak dağıtımında din ayrımının gözetilmemesi,

III. Şer'i hukuk kurallarının uygulanması

uygulamalarından hangilerinin farklı kültürlerin bir arada tutulmasında etkili olduğu söylenebilir?

Soru 13


I. Selimiye Kışlası

II. Kale-i Sultaniye

III. Levent Kışlası

Osmanlı Devleti'nde askeri mimari olarak yapılmış yukarıdaki eserlerden hangilerinin Fatih Sultan Mehmet zamanına ait olduğu söylenemez?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un üyelerinden biri olan "Defterdar"ın görevlerindendir?


Testin Enleri

Zeynep3344
Doğru: 13
92.8 Puan
Ferhat gökalp
Doğru: 13
92.8 Puan
fatma atmacaa
Doğru: 13
92.8 Puan
Samet
Doğru: 13
92.8 Puan
fatih serkan
Doğru: 13
92.8 Puan
Rapunzel
Doğru: 13
92.8 Puan
lütfiye tezca
Doğru: 13
92.8 Puan
mehmetsafak
Doğru: 13
92.8 Puan
Faruk
Doğru: 13
92.8 Puan
NC
Doğru: 13
92.8 Puan