KPSS Tarih Testleri | 2018 KPSS Tarih Test çöz

KPSS Tarih Testleri | 2018 KPSS Tarih Test

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7 - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7
KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 7


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde bir eğitim kurumu olarak görev yapmamıştır?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nde geçimini ticaret ve zanaatla sağlamak ve dükkan açmak amacıyla alınan izin belgesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Osmanlı devlet anlayışının oluşmasında,

I. Eski Türk gelenekleri,

II. İslam hukuku,

III. Hakim olunan bölgelerdeki yönetim anlayışı

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi tezhip sanatı ile uğraşanlara verilen addır?

Soru 5


I. Azaplar

II. Cebeciler

III. Humbaracılar

Osmanlı askeri teşkilatı içerisinde yer alan yukarıdaki gruplardan hangileri ulufe almaz?

Soru 6


I. Çırağan Sarayı

II. Bozdoğan Kemer

III. Levent Kışlası

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Dönemi eserlerinden biri değildir?

Soru 7


Osmanlı Devleti, topraklarının "dirlik" denilen kısmını hizmet karşılığı memurlara bırakmıştır.

Dirlik olarak ayrılan kısmın içerisinde,

I. vakıf,

II. zeamet,

III. metruk,

IV. malikane

topraklarından hangileri yer almaz?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi loncaların görevleri arasında değildir?

Soru 9


Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 10


I. Şeyh Hamdullah

II. Hafız Osman

III. Şeker Ahmet Paşa

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin önemli hattatları arasında yer alır?

Soru 11


Osmanlı Devleti'nde mali işlerden defterdar sorumluydu. Kuruluş Dönemi'nde bir defterdar bulunurken Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren Anadolu ve Rumeli deftardarı olmak üzere sayıları ikiye çıkarılmıştır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Osmanlı Oevleti'nde zanaat okulu düzeyinde eğitim veren, Mithat Paşa tarafından açılan, terzilik ve ayakkabıcılık gibi mesleklerin öğretildiği okul aşağıdakilerden hangisidir?


Testin Enleri

Fztoguz
Doğru: 12
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 12
100 Puan
Dur-O
Doğru: 12
100 Puan
yusuff
Doğru: 12
100 Puan
zelerva
Doğru: 12
100 Puan
Derya Meriçin
Doğru: 12
100 Puan
Emircan dinçer
Doğru: 12
100 Puan
bkabay
Doğru: 12
100 Puan
Nslkck
Doğru: 12
100 Puan
mervedens
Doğru: 12
100 Puan