Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 8

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 8

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 8 - çöz

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 8 soruları cevapları

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 8


Soru 1


I. Merkezde bulunurlar.

II. Atlı askerlerdir.

III. Devletten maaş alırlar.

Yukarıdakilerden hangileri tımarlı Sipahilerin özelliklerin değildir?

Soru 2


Sınırlarda dururlar, düşman ülkelerin içlerine kadar girerlerdi. Ordu güzergahında düşmanın işine yarayacak şeyleri imha eder, köprü ve geçiteri emniyet altında bulundururlardı.

Bu bilgiler Osmanlı ordusunun aşağıdakl bölümlerinden hangisine aittir?

Soru 3


I. Ahilik kültürü öğretilmiştir.

II. İş ve ahlak üzerine eğitim verilmiştir.

III. Usta çırak eğitimi benimsenmiştir.

Özellikleri verilen yapılanma, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde idare birimlerinden biridir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde tarih ve coğrafya alanında çalışmalar yapan ve Keşfüz - Zünün adlı eseriyle ünlü ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nde üretim ve tüketim arasındaki dengeye büyük önem verilmiştir.

Buna göre

I. tüketimi artıracak nitelikteki toplumsal değişme eğilimlerinin kontrol altında tutulması,

II. ihtiyaç duyulandan fazla ithalata izin verilmemesi,

III. toprağını terk eden köylüden çiftbozan vergisinin alınması

uygulamalarından hangilerinin üretim - tüketim dengesini korumaya yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. kardeş katlinin yasalaştırılması,

II. şehzadelerin hocalar gözetiminde eğitim almaları,

III. sosyal düzende yatay ve dikey hareketliliğin olması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'ni diğer Türk - İslam devletlerinden ayıran bir özelliktir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı eyaletlerden biri değildir?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nde ispenç vergisi aşağıdakilerden hangisinden alınmıştır?

Soru 10


I. Ulufe dağıtmak

II. Kılıç alayı düzenlemek

III. Orduya komuta etmek

Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangileri hükümdarlık alameti olarak kullanılmıştır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin başkentine verilen isimlerden biri değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi el yazması eserlerin dağılmasını engellemek için yapılan ve çeşitli malzemelerle süslenen sanat türüdür?

Soru 13


Osmanlı Devleti'nde,

I. aşar,

II. ağnam,

III. cizye

vergilerinden hangileri devletin bünyesinde gayrimüslim vatandaşlann bulunduğunun kanıtıdır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Klasik Dönem mimari eserlerinden biri değildir?

Paylaş

Etiketler:
Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi 8 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

kpsszede
Doğru: 14
100 Puan
sarya33
Doğru: 14
100 Puan
to.live.ber
Doğru: 14
100 Puan
murat taşyü
Doğru: 14
100 Puan
ceren tanrı
Doğru: 14
100 Puan