KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri Testi III

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri Testi III

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri Testi III - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri Testi III soruları cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri Testi III


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi padişahları arasında yer almaz?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un Fethi'nin sonuçlarından biri değildir?

Soru 3


Osmanlı Devleti'nde yaşanan,

I. İstanbul'un başkent yapılması,

II. altın paranın basılması,

III. Rumeli (Boğazkesen) Hisarı'nın yapılması

gelişmelerinden hangileri II. Mehmet Dönemi'yle ilgilidir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet Dönemi gelişmeleri arasında yer almaz?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şehzadelerinin devlet idaresi ile olan ilişkilerinin kesilmesine ve toplumsal yaşantıdan uzak kalmalarına neden olmuştur?

Soru 6


II. Bayezid Dönemi'nde Osmanlı'nın Avrupa'ya yapacağı seferleri engellemek amacıyla Avrupalıların tehdit unsuru olarak kullandığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I Selim (Yavuz) Dönemi'nde gerçekleşen,

I. Çaldıran,

II. Tumadağ,

III. Ridaniye

savaşlarından hangileri Safevilerle yapılmıştır?

Soru 8


Yavuz Sultan Selim Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) Savaşlan'yla Memlüklü Devleti'ne son vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi olarak da adlandırılan bu savaşların sonuçlanndan biri değildir?

Soru 9


Dulkadiroğulları Beyliği aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Osmanlı'ya katılmıştır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Döneminde alınan yerler arasında yer almaz?

Soru 11


I. İran'la Amasya Antlaşması'nın imzalanması

II. Avusturya Arşidükünün Protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılması

III. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi

Yukandaki gelişmelerden hangileri Kanuni Dönemi'yle ilgilidir?

Soru 12


Akdeniz'in Türk gölü olmasında etkili olan ve günümüzde yıI dönümünün "Donanma Günü" olarak kutlandığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde 1538, 1551, 1552, 1553 yıllarında Hint Deniz Seferleri düzenlenmiştir. Ancak bu seferlerden Osmanlı Devleti istediği sonucu alamamıştır.

Osmanlı Devleti'nin Hint Deniz Seferleri'nde başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştıbr?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri Testi III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

irem500
Doğru: 13
100 Puan
testcii
Doğru: 13
100 Puan
fridaylee
Doğru: 13
100 Puan
eda karagül
Doğru: 13
100 Puan
salim kurt
Doğru: 13
100 Puan