KPSS Tarih Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test soruları cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test


Soru 1


1533 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması'nda,

• Avusturya Macaristan'ın iç işlerine karışmayacak

• Avusturya kralı protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacak

• Avusturya Osmanlı'ya yıllık vergi ödeyecek maddeleri yer almıştır.

Buna göre bu antlaşmanın Osmanlı Devleti'ne aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nin Yükselme döneminde ele geçirdiği,

I. İstanbul,

II. Otranto,

III. Kıbrıs

gibi yerlerden hangilerini kara ve deniz ordularının işbirliği sonucu alındığı söylenebilir?

Soru 3


Osmanlı tahtında 46 yıl rakipsiz olarak oturan ve Avrupa'da "Muhteşem Süleyman" olarak ün yapan Kanuni, babası Yavuz Sultan Selim'den devraldığı 6,5 milyon km2 toprağı 15 milyon km2'ye kadar genişletmiştir.

Bu duruma bağlı olarak,

I. yeni kurumların kurulması,

II. beylerbeyi sayısının artması,

III. vergi gelirlerinin artması

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

Soru 4


Yavuz Sultan Selim kardeşleriyle mücadelesinde galip gelerek iktidarını sağlamlaştırdı. lran'la Çaldıran, Memlük Devleti ile de Mercidabık ve Ridaniye savaşları yapılmıştır.

Aşadakilerden hangisinin Yavuz Sultan Selim dönemi ile ilgili olduğu söylenemez?

Soru 5


Fatih Sultan Mehmet, lstanbul'un fethinden sonra otoritesini ve yaptırım gücünü kaybeden Ortodoks Patrikhanesi'ni koruyarak devamını sağlamıştır.

Fatih'in bu politikasıyla,

I. lstanbul Ortodoks halkını yönetime bağlama,

II. Hıristiyan dünyasını parçalama,

III. Ortodoksluk inancını yayma

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?

Soru 6


Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında mücadelenin başlamasında etkili olan,

I. Memlüklerin Anadolu'daki Türk siyasi birliğini bozmaya çalışması,

II. Memlüklerin Şehzade Cem lsyanı'nı desteklemesi,

III. Memlüklerin, Hicaz su yollarının Osmanlılar tarafından tamirine karşı çıkması

nedenlerinden hangilerinde Memlük Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karıştığı söylenebilir?

Soru 7


Mısır Seferi ile Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçen Baharat Yolu'nun ticari canlılığının uzun süre korunamamasında ve gerektiği kadar kazanç elde edilememesinde,

I. Avrupalıların yeni ticaret yollarını bulması,

II. Baharat Yolu'nun kapatılması,

III. ticareti geliştirecek çalışmaların yapılması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 8


Fatih döneminde,

I. "Ülke hükümdarın malıdır." anlayışı benimsendi.

II. Sahn-ı Seman medresesi kuruldu.

III. Kanunname-i Ali Osman adında Osmanlı kanunları toplandı.

Yukarıdaki gelişmelerin siyasi, hukuki ve kültürel alanlarla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

Soru 9


I. Memlük sultanı 1509 'da Portekizlilere karşı Osmanlı sultanından yardım istemiştir.

II. Portekizliler, Osmanlı donanması ile açık çatışmaya girmekten kaçınmıştır.

III. Fransız kralı I. Fransuva, Alman imparatoru Şarken'e karşı Osmanlı sultanı Kanuni'den yardım istemiştir.

Yukarıdaki maddelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin siyasi bir güç olduğunun göstergesi sayılabilir?

Soru 10


Osmanlı Devleti'nin Yükselme döneminde ele geçirdiği,

I. Konya,

II. İstanbul,

III. Balkanlar

gibi yerlerden hangilerinin değişik kültürlerle etkileşime diğerlerinden daha az katkı sağladığı söylenebilir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

osman yılma
Doğru: 10
100 Puan
can eren
Doğru: 10
100 Puan
kim lan bu
Doğru: 10
100 Puan
okan yuca
Doğru: 10
100 Puan
to.live.ber
Doğru: 10
100 Puan