KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test III

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test III

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test III - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test III soruları cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test III


Soru 1


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan,

- Paranın ayarının düşmesi

- Maaşların zamanında ödenmemesi

gelişmeleri aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmuştur?

Soru 2


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde çıkan Celali İsyanlarına,

I. medrese öğrencileri,

II. Türkmen aşiretleri,

III. tımarlı sipahiler

gruplarından hangilerinin destek verdiği söylenebilir?

Soru 3


XVII. yüzyıl ıslahatçıları, duraklamanın temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisini görmüşlerdir?

Soru 4


Duraklama Dönemi'nde Osmanlı Devleti’nde bozulan devlet düzenini yeniden kurmak amacıyla izlenen politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Soru 5


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ekonomik sorunlara yol açan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Soru 6


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağının devlet içindeki gücünün arttığına,

I. Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi,

II. Genç Osman'ın tahttan indirilmesi,

III. Vaka-i Vakvakiye olayının yaşanması

durumlarından hangileri doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 7


Duraklama Dönemi'nde Osmanlı Devletinin dış siyaset hedefleri arasında,

I. Batı'daki Kutsal İttifak saldırılarını önleme,

II. Avrupa'nın askeri teknolojisini örnek alma,

III. genişleme politikasını devam ettirme

durumlarından hangilerinin bulunduğu savunulabliir?

Soru 8


Osmanlı Devletinde XVII. yüzyılda görülen ülke problemlerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 9


XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 10


Osmanlı Devletimde Duraklama Dönemi'nde saray kadınları, ulema ve ocak ağaları devlet işlerine karışmaya başlamışlardır.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanlarinın özellikleri arasında değildir?

Soru 12


XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin hem merkezi otoritenin zayıflamasında hem de fetih hareketlerinin yavaşlamasında etkili olduğu söylenebilir?

Soru 13


XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde ıslahatlarının baskı ve şiddet yoluyla benimsetilmek istenmesinde,

I. mevcut düzeni ve kurumlan koruma,

II. demokratik ortam oluşturma,

III. komşu ülkelerle dost geçinme

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 14


1639’da Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması ile belirlenen sınırın günümüze kadar pek değişiklik olmadan gelmesinde,

I. antlaşmanın siyasi ve dini içerikli olması,

II. güney ve batı sınırlarına daha fazia önem verilmesi,

III. antlaşmanın belirlenmesinde yer şekillerinin doğal bir sınır oluşturması

durumlanndan hangileri doğrudan etkili olmuştur?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

deniz deniz
Doğru: 14
100 Puan
ufuk can me
Doğru: 14
100 Puan
tzubasha!
Doğru: 14
100 Puan
mehmet onur
Doğru: 14
100 Puan
osman yılma
Doğru: 14
100 Puan