KPSS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Soruları

KPSS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Soruları sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Soruları

KPSS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Soruları

KPSS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Soruları - çöz

KPSS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Soruları soruları cevapları
KPSS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Soruları


Soru 1


Demokrat Parti’nin iktidarını sonlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Marshall Yardımı’nın amaçları arasında yer almaz?

Soru 3


1948’de aşağıdaki ülkelerden hangisinin SSCB hakimiyetine girmesi Batı Avrupa Birliği’nin kurulmasını hızlandırmıştır?

Soru 4


Moratoryum: Bir devletin dış borcunu ödeyemeyeceğini açıklamasıdır. Türkiye’nin 1958’de moratoryum ilan etmesi,

I. ekonomik olarak zor duruma düştüğü,

II. ülkede sanayi yatırımlarının arttığı,

III. DP iktidarının sona erdiği durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 5


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Ortadoğu’daki din çatışmasının artmasına ortam hazırlamıştır?

Soru 6


I. NATO

II. Varşova Paktı

III. Kominform

Yukarıdakilerden hangileri Demir Perde ülkelerinin güçlendirilmesi amacıyla kurulmuştur?

Soru 7


Türkiye Soğuk Savaş Dönemi’nde NATO’ya üye olmak için aşağıdaki bölgelerden hangisine asker göndermiştir?

Soru 8


Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun temeli aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra atılmıştır?

Soru 9


Türkiye’de 1950 seçimlerinin sonucunda,

I. CHP iktidarının sona ermesi,

II. Adnan Menderes’in başbakan olması,

III. Demokrat Parti’nin seçimi kazanması gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?

Soru 10


II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kore’nin kuzeyinin SSCB, güneyinin ise ABD tarafından kontrol edilmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?


Paylaş

Testin Enleri

BÜŞRA YNC
Doğru: 10
100 Puan
NoNu
Doğru: 10
100 Puan
baraklı
Doğru: 10
100 Puan
K.Kose
Doğru: 10
100 Puan
alpertini
Doğru: 10
100 Puan
KPSS Tarih Testleri