KPSS Tarih Online Test IV

KPSS Tarih Online Test IV

KPSS Tarih Online Test IV - çöz

KPSS Tarih Online Test IV soruları cevapları

KPSS Tarih Online Test IV


Soru 1


I. Üretimde makine gücünün öne çıkması

II. İşçi sınıfının örgütlenmesi

III. Hammadde ve pazar elde etme yarışı

IV. Ulusçuluk akımının etkisi

V. Osmanlı Devleti'nin gücünü yitirmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Trablusgarp ve Balkan Savaşlarına neden olduğu savunulabilir?

Soru 2


Osmanlılarda medeni hukuk ve kamu hukuku ile ilgili ilk düzenlemeler dönemlerin hangisinde başlamıştır?

Soru 3


93 harbinden sonra dağılma dönemine giren Osmanlı Devleti XX. yüzyıl başlarında İngiltere ve Fransa ile bağlarını koparmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin böyle bir siyaset izlemesinde,

I. Mısır'ın İngilizler tarafından işgali

II. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yakınlaşması

III. Fransa'nın Tunus'u işgali

Gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 4


Türkçülüğün esaslarını ilmi bir temele oturtan fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Osmanlı l. Dünya Savaşı başında tarafsızlığını ilan etmesine rağmen daha sonra ittifak Devletleri safında yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?

Soru 6


l. Dünya Savaşı öncesinde itilaf Devletleri'nin, Osmanlı Devleti üzerindeki düşünceleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 7


İtilaf Devletleri aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti'ni paylaşmışlar ayrıca bunun yanında siyasal bağımsızlığını ortadan kaldırmak istemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisiyle bu istekleri Osmanlı Devleti dolaylı da olsa ilk defa kabul etmiştir?

Soru 8


ABD Başkanı Wilson, l. Dünya Savaşı sırasında yayınladığı ilkelerle savaşsız, sömürgesiz, her milletin bağımsız devletini kurduğu bir dünya istediğini söylemiştir.

Bu görüşlere aşağıdaki hangi devletler en çok itiraz etmiştir?

Soru 9


l. Dünya Savaşı yıllarında itilaf devletleri yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti'ni paylaşmışlardı. Ancak İtalya’nın payına düşen İzmir ve çevresi Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan'a verilmişti.

Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan'ın tercih edilmesinin sebebidir?

Soru 10


Osmanlı Devleti'nin l. Dünya savaşına katılması üzerine Anlaşma Devletleri Rusya ile bağlantılarına kaybetmişlerdi. Oysa Rusya'nın Almanya'ya saldırabilmesi için silah ve cephaneye ihtiyacı vardı.

Anlaşma Devletleri Rusya'ya bu yardımı sağlayabilme amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisini açmışlardır?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Online Test IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sude ermeyd
Doğru: 10
100 Puan
hümeyra nur
Doğru: 10
100 Puan
mehmet boza
Doğru: 10
100 Puan
basak
Doğru: 9
90 Puan
burak ipekk
Doğru: 9
90 Puan