KPSS Tarih Trablusgrap, Balkan ve I. Dünya Savaşı Testi

KPSS Tarih Trablusgrap, Balkan ve I. Dünya Savaşı Testi

KPSS Tarih Trablusgrap, Balkan ve I. Dünya Savaşı Testi - çöz

KPSS Tarih Trablusgrap, Balkan ve I. Dünya Savaşı Testi soruları cevapları
KPSS Tarih Trablusgrap, Balkan ve I. Dünya Savaşı Testi

KPSS Tarih Trablusgrap, Balkan ve I. Dünya Savaşı TestiSoru 1


Birinci Dünya Savaşı'nda Atatürk'ün;

I. Alman General Falkenhayn'ın Suriye ve Hicaz Cephesi'nde Türk ordularının sevk ve idaresinde söz sahibi olmasına karşı çıkması

ll. Sofya Askeri Ataşeliği'ne atanması

lll. Osmanlı veliahdı ile Almanya'ya gitmesi

>ulusal çıkarları ön plana aldığına doğrudan bir kanıt sayılabilir?

Soru 2


Wilson Prensiplerindeki hangi madde Anadolu'da birçok insanın Kurtuluş Savaşı'nda Rum ve Ermenilerce öldürülmesine neden olmuştur?

Soru 3


İtalya gelişen sanayisi için ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla Trablusgarp'ı işgal etmiştir.

Buna göre, İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesinde;

I. Sosyal

ll. iktisadi

lll. Dini

alanlarından hangisinden kaynaklandığı söylenebilir?

Soru 4


I. Çanakkale Cephesi

II. Kafkasya Cephesi

lll. Irak Cephesi

Yukarıdaki cephelerden hangisinin açılmasında İngiltere'nin Rusya'ya yardım ulaştırma amacı vardır?

Soru 5


Ermeni soykırımı iddialarının temelinde aşağıdaki olaylardan hangisi vardır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Balkan savaşları sonunda kaybettiği yerlerden biri değildir?

Soru 7


I. Dünya Savaşı sırasında Polonya, Yugoslavya ve Çekoslovakya gibi yeni devletler kurulmuştur.

Bu durum I. Dünya Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğunu kanıtlar?

Soru 8


I. İstanbul Boğazı bölgesini ulusal güçlere kapama

ll. Çanakkale Boğazı bölgesi ile Anadolu'daki ulusal güçler arasında tampon bir bölge oluşturma

İngiltere'nin bu amaçlarla doğrudan desteklediği ayaklanmalar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 9


I. Dünya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti'nde;

I. Meclisi Mebusanın kapatılması

ll. Hükümet değişikliğine gidilmesi

lll. Seçimlerin yenilenmesi

yukarıdaki gelişmelerden hangisi meydana gelmiştir?

Soru 10


Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda doğrudan müttefiklerine yardım amacı ile de bazı cephelerde savaşa girmiştir.

Bu cephelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Mondros Ateşkes Antlaşmasında;

I. Haberleşme

ll. Ulaşım

lll. Ordu

IV. Boğazlar

gibi konulardan hangileri hakkında hüküm vardır?

Soru 12


Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli antlaşmalarda Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesinin Rusya'ya verilmesi kararlaştırılırken, Mondros Ateşkes Antlaşması'nda böyle bir hüküm yer almamıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


"Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı yeterince savunamadı. Donanma belki kullanılmayacak durumdaydı ama karadan Trablusgarp'a ulaşabilirdi."

Osmanlı Devleti'nin kara yoluyla Trablusgarp'a kuvvet gönderememesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


I. Sivil Savunma Örgütü'nün kurulması

ll. Uşi Antlaşması

lll. Paris Barış Konferansı

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi I. Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen olaylardandır?

Soru 15


I. Suriye Cephesi

ll. Çanakkale Cephesi

llI. Kafkasya Cephesi

IV. Irak Cephesi

Mustafa Kemal yukarıdaki cephelerin hangilerinde itilaf kuvvetlerine karşı mücadele etmiştir?

Soru 16


I. Dünya Savaşı'nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir?

Soru 17


Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalyanlara bırakmasına aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmuştur?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerinden biri değildir?

Soru 19


I. Mondros Ateşkes Antlaşması

ll. Atina Antlaşması

lll. Uşi Antlaşması

Anlaşma Devletleri, güvenlikleri tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde, yukarıdakilerden hangilerine dayanarak Anadolu'yu işgal edebileceklerdir?

Soru 20


Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir?

Paylaş

KPSS Tarih Trablusgrap, Balkan ve I. Dünya Savaşı Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

turgay demi
Doğru: 20
100 Puan
sabahattin
Doğru: 20
100 Puan
kader bilgi
Doğru: 20
100 Puan
doğan aydem
Doğru: 20
100 Puan
hüseyin kır
Doğru: 20
100 Puan