Türkiye Tarihi Testi

Türkiye Tarihi Testi

Türkiye Tarihi Testi - çöz

Türkiye Tarihi Testi soruları cevapları

Türkiye Tarihi Testi


Soru 1


Tepsi Minare

Mama Hatun Türbesi

Üç Kümbetler

Erzurum'da bulunan yukarıdaki eserler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Artuklulara ait sanat eserleri arasında gösterilemez?

Soru 3


Anadolu Selçuklu Sultan'ı Süleyman Şah'ın Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah adına hutbe okutması;

I. henüz bağımsızlığını kazanamadığının,

ll. Anadolu Selçuklularının Büyük Selçuklulara bağlı olduğunun,

lll. Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlandığının

yargılarından hangilerinin göstergesidir?

Soru 4


Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk para hangi hükümdar döneminde bastırılmıştır?

Soru 5


Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatına ne ad verilir?

Soru 6


Anadolu Selçuklu Devleti'nde, kendilerine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine "melik" deniyordu. Kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan meliklerin para bastırma, savaş açma ve siyasi görüşme yapma yetkileri yoktu.

Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması;

I. ülke bütünlüğünün korunmasına,

ll. ekonomik durumun düzeltilmesine,

lll. sınırların güvenliğinin artırılmasına

durumlarından hangilerine daha çok önem verildiğinin göstergesidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'daki sivil mimari eserlere örnek olarak gösterilemez?

Soru 8


Aşağıdaki devletlerden hangisinde Meliküs Sevahil adlı bir askeri görevlinin varlığından söz edilebilir?

Soru 9


I. Dini-iktisadi bir özellik taşır.

ll. Fiyat kalite kontrolü yapar.

lll. Anadolu'daki kurucusu Şeyh Edebali'dir.

Selçuklularda sosyal hayatın temelinde bulunan Ahi teşkilatının özellikleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaz?

Soru 10


- Anadolu Selçukları ile en fazla mücadele eden beyliktir.

- Anadolu'daki ilk medrese olan Niksar Yağıbasan Medresesi'ni açmışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


I. Miryokefalon Savaşı

ll. Baba İshak İsyanı

lll. Kösedağ Savaşı

Yukarıdaki olaylardan hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ni olumsuz etkilemiştir?

Soru 12


Türk devletlerinde görülen sancak usulü ile ileride tahta geçecek olan şehzadenin;

I. askeri,

ll. idari,

lll. sanat

alanlarından hangilerinde geliştirilmesi amaçlanmıştır?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'daki dini mimari eserlere örnek olarak gösterilemez?

Soru 14


Anadolu Selçuklu Devleti'nde;

I. resmi yazışmaların Farsça yapılması,

II. bayındırlık faaliyetlerine önem verilmesi,

III. sınırlara göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi

politikalarından hangileri Anadolu'nun Türkleşmesini olumsuz yönde etkilemiştir?

Soru 15


Aşağıdaki devletlerden hangisi belirli bir süre de olsa Anadolu Selçuklu Devleti'yle çağdaş olma özelliğine sahiptir?

Soru 16


Anadolu Selçuklu Devleti aşağıdaki toprak parçalarından hangisini alarak İpek Yolu ticaretinden büyük pay elde etmiştir?

Paylaş

Etiketler:
Türkiye Tarihi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

tzubasha!
Doğru: 16
100 Puan
sevdebsari
Doğru: 16
100 Puan
enis
Doğru: 16
100 Puan
osman demir
Doğru: 16
100 Puan
hakan tatlı
Doğru: 16
100 Puan