KPSS Türkçe Cümle Bilgisi Testi II

KPSS Türkçe Cümle Bilgisi Testi II

KPSS Türkçe Cümle Bilgisi Testi II - çöz

KPSS Türkçe Cümle Bilgisi Testi II soruları cevapları
KPSS Türkçe Cümle Bilgisi Testi II

KPSS Türkçe Cümle Bilgisi Testi IISoru 1


Aşağıdakilerden hangisi yüklemleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleciğin dolaylı tümleci görevindedir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi yapıca diğerlerinden farklı bir cümledir?

Soru 4


I. Çoban olur, yıldızları güderim.

II. Kitaplar okudum, aklım karıştı.

III. Okulda yatılıydım, bir uzun kıştı.

IV. Gök düşsün toprağa, toza belensin.

Numaralanmış dizelerden hangi ikisi, özneleri ortak sıralı bağımlı cümledir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?

Soru 7


I. Düşman geldi tabur tabur dizildi.

Il. Düşmanın bastığı yerde ot bitmez.

III. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu.

IV. Dünya gözüyle ben seni gördüm.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi sıralı cümledir?

Soru 8


Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi, bitmemiş bir yargı durumundadır?

Soru 9


Aşağıdaki dizelerden hangisi eksiltili bir cümledir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi bir eksiltili cümle değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi bir koşullu birleşik cümledir?

Soru 12


Mektuplarınız hoşuma gidiyor, tatlı şeyler bunlar, siz de hoşuma gidiyorsunuz----.

Bu cümlenin anlamca aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur?

Paylaş

KPSS Türkçe Cümle Bilgisi Testi II sorularını online çözebilirsiniz.