KPSS Türkçe Cümlenin Öğeleri Test

KPSS Türkçe Cümlenin Öğeleri Test

KPSS Türkçe Cümlenin Öğeleri Test - çöz

KPSS Türkçe Cümlenin Öğeleri Test soruları cevapları
KPSS Türkçe Cümlenin Öğeleri Test

KPSS Türkçe Cümlenin Öğeleri TestSoru 1


(I) Babam hemen her gün, eve geç gelirdi. (II) Biz onun geleceği saati bilirdik. (III) Bu yüzden hiç endişe etmezdik. (IV) Pencerenin demirlerine çıkar, onu beklerdik. (V) Annem bizi tatlı bir gülümsemeyle izlerdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla yargı vardır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, bir söz öbeğidir?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz ad tamlaması nesne görevindedir?

Soru 6


Cümlede bulunmayan, ancak yüklemin çekimlendiği kişiden anlaşılan özneye "gizli özne" denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna örnek gösterilebilir?

Soru 7


Tanzimat döneminde, yazarlar daha çok sosyal sorunları ele almıştır.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, nesneyi bulmaya yöneliktir?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önceki sözler dolaylı tümleç grubunu oluşturmuştur?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne kullanılmıştır?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması özne görevindedir?

Soru 12


Ağır ağır yanan odun ateşinde pişirilmiş yemeğin tadı bambaşkadır.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Soru 13


Kıvrıla kıvrıla yükselen toprak yolda ilerleyen bir minibüsün içindeyiz.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

Soru 15


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne "Okulun bahçesine kocaman bir köpek girmişti." cümlesindeki özneyle aynı türden bir tamlama durumundadır?

Soru 16


Dengeli beslenme, yaşam kalitesini artıran ve insanları sağlıklı kılan bir olgudur.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisin de doğru olarak verilmiştir?

Paylaş

KPSS Türkçe Cümlenin Öğeleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Özge Yıldız
Doğru: 16
100 Puan
tanrıverdi
Doğru: 16
100 Puan
emre52
Doğru: 16
100 Puan
meryem karagöz
Doğru: 16
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 16
100 Puan
KPSS Türkçe Testleri