2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı çöz

2020 KPSS Türkçe Deneme SınavıSoru 1


Günümüzde şiir yazmanın amacı gün geçtikçe başkalaşımlar geçirdi. Birçok alanda olduğu gibi şiirde de varlık düzlemi ayağımızın altından kaydı. Şiir asli amaçlarından sıyrılarak insanın kendini tatmin etmesi için bir araç haline geldi.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


İstanbul sadece Türkiye'nin değil, bölgedeki tüm yatırımcıların gözde şehri. Özellikle gayrimenkul sektörü yabancı yatırımcıların iştahını kabartıyor. İstanbul'a Körfez'den büyük ilgi var. Peki, gayrimenkul sektörü yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek mi?

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Tarihleri anımsarken de ilişkilendirme tekniğini ---- Unutmadığınız tarihlerle yapacağınız ilişkilendirmeler tarihleri öğrenmenizin ---- yoludur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 4


I. analitik ve istatistiksel yanı baskın

II. her bir görüşe kapalı olacağız

III. biz şairler belli bir politikayla yönetilen

IV. yaygın bir aktivizm baskısına ve dayatılan

V. düşüncenin büyük bir bölümüne

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi, baştan dördüncü olur?

Soru 5


I. Zeki kişiler hem disiplinle hem de oyun oynar tarzda işlerine eğilirler.

II. Zeki kimseler hem gerçek dünya ile bağlarını koparmazlar hem de hayal dünyası içinde yaşarlar.

III. Ancak yaptıkları işe oyun havası da vererek bu işten büyük bir zevk alırlar.

IV. Yaptıkları işi büyük bir ciddiyetle yaparlar.

V. Ürettikleri şeyler gerçek dünyada kullanılacaktır ancak olmayan şeyleri de üretmek zorundadırlar.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri yer değiştirmelidir?

Soru 6


I. Kuşkusuz Yenice Ormanları'nın en önemli bölümü, anıt ağaçların bulunduğu tabiat koruma alanları (Çitdere, Kavaklı) ve arboretum (Gökpınar mevkisi).

II. Toprak bölgeler dışında dünyanın ender coğrafyalarında rastlanan el değmemiş anıtsal ağaçları ve özgün ekosistemiyle bu doğa alanı, biyolojik çeşitlilik bakımından son derece zengin.

III. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 1999 yılında Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil korunması gereken yüz orman alanını belirleyerek bunları "Avrupa ormanlarının sıcak alanları" olarak tanımladı.

IV. Alanın güneye bakan yamaçlarında çam ve sandal, kuzeye bakan yamaçlarında ise kestane ve ıhlamur ağaçları yer alıyor.

V. Karabük il sınırındaki Yenice Ormanları, Türkiye'de bulunan bu sıcak alanlardan biri.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi, baştan üçüncü olur?

Soru 7


Türkçe ve lngilizce olarak hazırlanan kitap, zengin yürüyüş rotalarından bir seçki sunarken diğer turizm aktiviteleri hakkında da fikir sahibi olmanızı hedefliyor.

Bu cümlede sözü edilen kitapla ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

Soru 8


(I) Çocuğumuza yönelik konuşmalarımızda birçoğumuz onların yapmamasını istediğimiz şeyleri dile getiririz. (II) Çocuklar da inatla bize kulak asmaz. (III) Bıkıp usanmadan aynı şeyleri yapmaya devam ederler. (IV) Olumsuz kelime ve cümleler özellikle çocuklarda belli bir direnç oluşturur. (V) Bu durumda olumsuz bir cümle kurmak yerine o an için yapmasını istediklerinizi çocuğa söyleyerek duruma müdahale edebilirsiniz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde öneri söz konusudur?

Soru 9


(I) Deprem, toplumsal ilişkileri ve sosyal destek sistemini bozar. (II) Deprem ve benzeri travmalardan sonra yaşamda kalan bireylerde, akut stres bozukluğu denen ruhsal bir rahatsızlık görülebilir. (III) Akut stres bozukluğu, travmatik olaydan sonraki dört hafta içinde ortaya çıkar. (IV) En az iki gün, en fazla dört hafta sürer. (V) Bu rahatsızlığın görüldüğü kişiler yaşadığı travmatik olayı tekrar tekrar göz önüne gelen görüntüler, düşler ve düşüncelerle yeniden yaşar; bu durumdan çok sıkıntı duyarlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

Soru 10


Gördüm yapraklarımın bir bir döküldüğünü

Baharda yaşamanın bilmedim nedir tadı

Gemi yüzü görmeyen bir limanın hüznünü

Kimsesiz gönlüm kadar hiçbir gönül duymadı.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 11


Öykünmece, okuru bir oyuna çağıran kısa öykülerden oluşuyor, ilk sayfadan itibaren kendimizi bu öykü oyununun içinde buluyoruz. Her biri başka tarza, biçime, farklı bir atmosfere açılan kısa, yoğun, derinlikli öyküler var Öykünmece’de.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 12


Küf mantarları, sıcak ve nemli ortamlarda üreyen bir türdür; genellikle yazın ve sonbaharda bunların üremeleri artar.

Bu cümleden, aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

Soru 13


Dedim: Artık bilgiden yana eksiğim yok

Şu dünyanın sırrına ermişim az çok

Derken aklım geldi başıma, bir de baktım

Ömrüm gelip geçmiş, hiçbir şey bildiğim yok

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

Soru 14


Şiir ne bir kaçış ne de bir soyutlamadır, kendiniz olabilmeniz için bazı donuk kalıplardan daha iyi bir çıkış yoludur.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 15


(I) Edebiyat, hayatın nerelerde olduğunu araştırır. (II) Hayatın nasıl değiştiğine bakar. (III) Hayatların altüst oluşlarının sırlarını ortaya koyar. (IV) Yazar bu arayışlardan kendini sorumlu tutar, toplum sanki ona böyle bir görev yüklemiştir. (V) Hayatın içine bu anlamda girmek, sancılı süreçler yaşatır insana hem yazar hem de okur olarak.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 16


(I) Duygu olmazsa insan hiçbir şey yapamaz. (II) insanın da aklın da enerjisi duygudur. (III) Herhangi bir konuda duyguyu kaldırdığınızda, o konuda çalışmak zorlaşır. (IV) Görev, sorumluluk, ihtiyaç gibi sebeplerle insan akıl tarafından çalışmaya sevk edilse de bunu ancak geçici bir süre yapar. (V) Akıl, duygu kaynağını kullanmadan bir konu üzerinde insanı sürekli çalıştıracak gücü üretemez.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


Dönüş yolculuklarımın kokusu dahi farklı oluyor; dolu dolu geçen, on beş ayrı şehri kaplayan seyahatimin sonunda, Gökçeada’dan İstanbul’a doğru tam gaz ilerleyen bir otobüsteyim.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

Soru 18


Dil öğrenmenin en kolay yolu bol bol hata yapmaktır. Eğer bir başkasıyla konuşurken, yazışırken hata yapıyorsanız konuştuğunuz, yazıştığınız kişi doğal olarak size bunun doğrusunu öğretmek isteyecektir. Alın size bedavadan öğretmen. Kendi kendinize yaparsanız da doğrusuyla karşılaştığınızda bilinçaltınız sizi doğrusuna yönlendirecektir. Çünkü yanlışı belki bir kez yapacaksınız ama doğrular birçok yerde karşınıza çıkacak. Bilinçaltı her zaman çoğulun tarafındadır. Yaptığınız yanlışlar, öğrenirken her zaman bilinçaltınızı tetikleyecektir. Bu yüzden dil öğreniminde "cesur yürek" olun ve durmadan yanlış - doğru saldırın. Yabancı dil öğrenmek çok zor gibi gözüken ama beyninizdeki sizi korkutan engelleri kaldırdığınızda çok zevkli hale gelen bir öğrenme sürecidir. Başka bir dilde sohbet etmenin, kitap okumanın, günlük tutmanın keyfi gerçekten bir başkadır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Soru 19


Önceleri, eleman seçiminde sadece bilgi ve zekayı ölçen testler yapılmaktaydı. Bu sayede yüksek zekanın, yüksek iş potansiyelini yordadığı düşünülmekteydi. Günümüzde ise sadece zekayı ölçen IQ testlerinin yeterli olmadığı, duygusal zekayı ölçen EQ testlerinin de seçme ve yerleştirmede kullanıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre, duygularını anlayıp tanımlayan ve yönetebilen kişiler, özel ve iş hayatlarında çok daha başarılı olmuşlardır. Bu kişiler daha sosyal, insani ilişkilerde başarılı, yaratıcı, girişken, proaktif olarak görülürler ve iş hayatında bu özellikleri sayesinde ön plana geçerler. Kısacası, duygularını istenilen şekilde yönetebilen kişiler, fark yaratan kişiler olarak tercih edilirler.

Bu parçadan

I. Eleman seçimigde IQ testlerinin belirleyici olmadığı anlaşılmıştır.

II. iş yaşamındaki başarı sosyal hayatı olumlu etkilemektedir.

III. Duygularını kontrol edebilen kişiler yönetici olmaya en uygun kimselerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 20


20. - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) 11 Şubat 1847 tarihinde, yedi kardeşin yedincisi olarak dünyaya gelen ünlü mucit, okula başladığı ilk aylarda öğrenme geriliği gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılır. (II) Öğrenimine annesinin desteğiyle devam eden Edison, daha küçük yaşlarda evdeki ilk laboratuvarını kurar. (III) 1863 - 1868 yılları arasında ABD ve Kanada'da birkaç telgrafhanede çalıştıktan sonra bir atölye kurar ancak yaptığı elektrikli kayıt aygıtının patentini satamadığından bir yıl sonra parasız ve borçlu olarak New York'a döner. (IV) Edison, ses getiren keşiflerini daha çok New Jersey'deki endüstriyel araştırma laboratuvarında gerçekleştirdi. (V) Ünlü icadı olan ampul, buluşlarından sadece birid.ir. (VI) Edison sadece bir mucit olmamıştır; o, aynı zamanda iyi bir girişimci ve iş adamıdır. (Vll) Yaptığı keşiflerin patentlerinden yüklü miktarda para kazanmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde Edison'la ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 21


Bu parçada Edison ile ilgili olarak

I. başarısında yaşadığı şehri değiştirmesinin etkili olduğu,

Il. buluşlarından önemli gelir elde ettiği,

III. farklı ülkelerde yaşadığı

belirlemelerinden hangilerine değinilmemiştir?

Soru 22


22. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Çift terapisi de aile terapisi de özellikle ilişkiye odaklanan terapi yöntemleridir. Çift terapisinde, evli olsun veya olmasın çiftlerin yaşadığı sorunlar ele alınır; sağlıksız ilişkisel döngülerin farkına varılıp değiştirilmesine çalışılır; çiftin arasındaki iletişim geliştirilerek birbirlerini daha iyi anlamaları ve aralarındaki problemleri yapıcı bir şekilde çözebilmeleri sağlanır. ifade edilemeyen meselelere güvenli bir alan açılarak bu meselelerin ifade edilmesine ve yarım kalmış işlerin bitirilmesine olanak verilir. Tüm bunlar, terapi sürecinde işlendiğinde çiftin ilişkisi iyileşmeye, yaralar sarılmaya, çiftler arasındaki bağ güçlenmeye başlar.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

Soru 23


Bu parçada çift terapisiyle ilgili olarak

I. ilişkiye yoğunlaşıldığı,

II. evli olma şartı aranmadığı,

III. çiftlere sorunlarının çözümünde öneriler sunulduğu

belirlemelerinden hangilerine değinilmiştir?

Soru 24


24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Evli çiftlerin birbirlerine ne kadar benzedikleri dikkatinizi çekti mi hiç? (II) Son araştırmalar, insanların kendi ebeveynlerine benzeyen birer eş seçmek istediklerini gösteriyor. (III) Kadınların tercihi, babalarına benzeyen erkeklerden yana olurken erkekler, rüyalarının kadınında annelerini görebilmek istiyorlar. (IV) Scotland St. Andrews Üniversitesinde bilişseı psikoloji uzmanı David Perrett yüzü çekici yapan etkenleri incelemiş. (V) Belli bir kişinin yüz ifadesini başka bir yüze uyumlu bir şekilde adapte eden bilgisayarlı morphing sistemini kullana· rak öğrenciler arasında bir deney yapmış. (VI) Öğrencilerin kendi yüz imajlarını alarak karşı cinsten bir yüze yerleştirmiş. (Vll) Bundan habersiz olan öğrenciler, kendilerine gösterilen bu fotoğraflar arasından kendi imajlarının kullanıldığı fotoğraftardaki yüzleri tercih etmişler. (Vlll) Resimdekinin kendileri olduğunu anlayamasalar da bildikleri tek şey, gördükleri yüzden hoşlandıklarıymış. (IX) Perrett'a göre kendi yüzümüzü çekici buluyoruz çünkü kendi yüzümüz, çocukluğumuzda sürekli olarak baktığımız iki kişiyi anımsatıyor bize: annemizi ve babamızı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

Soru 25


Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?

Soru 27


27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir şirkette işe alım sürecinde A, B, C, D ve E alanlarında mülakat uygulanmaktadır. Mülakatlara katılan Aygün, Berkay, Didem, Figen, İrem ve Kenan isimli 6 kişinin bu mülakatlardaki alanlarda başarılı veya başarısız olma durumlarına ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:

• Tüm alanlarda başarılı olan iki kişiden biri Figen'dir.

• Aygün ve Kenan, A ve B alanlarında başarısız olmuştur.

• Kenan, en az bir alanda başarılı olmuştur.

• Didem'in bu alanlardaki başarı durumu Kenan'ın başarı durumunun tam tersidir.

• Berkay sadece iki alanda başarılı olmuştur.

• A ve D alanlarında üçer, B, C ve E alanlarında dörder kişi başarılı olmuştur .

 • Aygün sadece bir alanda başarılı olmuştur ve bu alan E değildir.

İşe alınacak olan kişinin en az üç alanda başarılı olması gerektiğine göre işe alınacak kişi sayısı kaç olur?

Soru 28


Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 29


Buna göre Berkay'ın başarılı olduğu iki alan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30


Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı çöz

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı sorularını çöz 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı çöz. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı sorularını çöz 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı test sorularını çöz.

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı Soruları

2021 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı