KPSS Türkçe Testleri çöz

KPSS Türkçe Testleri

KPSS Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi

KPSS Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi

KPSS Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi

KPSS Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi - çöz

KPSS Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi
KPSS Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi


Soru 1


Yaşlı adam zaman zaman dalıyordu.

Altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Soru 2


Bazı sanatçıların ölümüne üzülürüz ancak onların şiirleri yıllar sonra bile içimizi ısıtır.

Bu cümlede geçen "içimizi ısıtmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


"Kendisine verilen işleri gücü yettiğince yapmaya çalışan bir insandı." cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Soru 4


Aşağıdakilerin hangisinde ikileme deyim içinde yer almaktadır?

Soru 5


Tatilde köyümüze gideceğiz, dağında, ovasında dolaşıp dişlere keman çaldıran pınarlarından kana kana su içeceğiz.

Bu cümledeki altı çizili sözle pınarın hangi özelliği vurgulanmıştır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?

Soru 7


Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca cümleye uymamaktadır?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeler kuruluş yönüyle diğerlerinden farklıdır?

Soru 9


Aşağıdaki atasözlerinden hangisi öğüt bildirmemektedir?

Soru 10


Umutların tükendiği ağır bir hastalıktan sonra iyiden iyiye toparlandı.

Yukarıdaki cümleye altı çizili ikilemenin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 11


I. Kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez.

II. Huylu huyundan vazgeçmez.

III. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.

IV. Eşek eşeği ödünç kaşır.

V. Sağılan ineğin buzağısı kesilmez.

Yukarıdaki atasözleri anlamlarına göre ayrılırsa hangi ikisi diğerlerinden farklı bir anlam içerir?

Soru 12


Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek hem mecaz anlam içermez?


Testin Enleri

MUHAMMET FATİH U
Doğru: 12
100 Puan
Cgls
Doğru: 12
100 Puan
şeyda gerdan
Doğru: 12
100 Puan
Derya Meriçin
Doğru: 12
100 Puan
haziran
Doğru: 12
100 Puan
Pathem
Doğru: 12
100 Puan
ramazan tahtakın
Doğru: 12
100 Puan
tugaydeniz
Doğru: 12
100 Puan
S.sabbah
Doğru: 12
100 Puan
Çalışan
Doğru: 12
100 Puan