KPSS Türkçe Kalıplaşmış Söz Öbekleri Test

KPSS Türkçe Kalıplaşmış Söz Öbekleri Test

KPSS Türkçe Kalıplaşmış Söz Öbekleri Test - çöz

KPSS Türkçe Kalıplaşmış Söz Öbekleri Test soruları cevapları
KPSS Türkçe Kalıplaşmış Söz Öbekleri Test

KPSS Türkçe Kalıplaşmış Söz Öbekleri TestSoru 1


Ölüm ardıma düşüp de yorulma

Var git ölüm bir zaman da yine gel

Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde geçen "ardına düşmek" söz öbeğinin anlamca en yakınıdır?

Soru 2


İlginç sanat adamlarımızdan olan bu şair, çarpan yüreği ve düşünen kafasıyla, insanımızın günlük yaşantısını çok başarılı bir şekilde anlatır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede geçen, "çarpan yüreği ve düşünen kafasıyla" sözüne en yakın anlamdadır?

Soru 3


O da diğerleri gibi her toplantıda başkanın ağzının içine bakar ve her şeyi ona göre düzenlemeye çalışırdı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu cümledeki altı çizili deyimin anlamını verecek bir söz grubu kullanılmıştır?

Soru 4


"Rol arkadaşı gereksiz hareketler yapınca gözlerinde şimşekler çaktı."

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 5


Anılar, geçmişe tutulan bir fener gibidir.

Bu cümlede geçen "geçmişe tutulan fener" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


O gün bu gündür, acemi bir ip cambazı gibi hep hayattaki dengesini arıyordu.

Aşağıdakilerden hangisi altı çizili söz öbeği ile anlamca yakındır?

Soru 7


İnsanların, yokluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller kurması ---- sözüyle anlatılır.

Bu cümlenin anlamlı bir bütün oluşturması için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8


Ne karışıyorsun elin etlisine sütlüsüne?

Bu cümlede altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

Soru 9


Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?

Soru 10


Kör ölse badem gözlüydü derler

Dilsiz ölse şirin sözlüydü derler

Balık kaçsa kırk kiloydu derler

Serçe uçsa ya toy yahut kaz olur.

Bu dizeleri açıklayan atasözü aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 11


İnsanlar eksiklerinin söylenmesine dayanamazlar. Bir şairi övüyorsanız, siz o şairin gözünde büyüksünüz, değerlisiniz. Ama onun eksiklerini dile getiriyorsanız kötüsünüz, sizin edebiyat meclislerinde yeriniz yoktur artık.

Bu parçada ileri sürülen düşünceyi en iyi anlatan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Tarihte, Anadolu'da eski yollar boyunca ---- rastlanan kale gibi kervansaraylar ticaret yollarının korunması için yapılmıştı.

Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır?

Soru 13


Bazı şiirlerinde, özellikle fiil ya da çekimli fiil kullanmadığı zaman, Cevdet Kudret'in dediği gibi, cep mesajı biçimini anımsatsa da genellikle akıcı bir söyleyişi var.

Bu cümlede geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşajiıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Eserlerinde aşırı duygusal olduğu noktasında eleştirilen bir yazar, kendini şöyle savunmuştu: Benim yaptığım, okuyanın istediği mektupları yazmak gibi bir şeydir. Ben aslında neşeli bir insanım, hüzünlü ve duygusal biri değilim.

Bu parçada altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Türkçe Kalıplaşmış Söz Öbekleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

uşşaki
Doğru: 14
100 Puan
selçuk özel
Doğru: 14
100 Puan
zeynep karaca
Doğru: 14
100 Puan
selmakays
Doğru: 14
100 Puan
yuco 84
Doğru: 14
100 Puan
KPSS Türkçe Testleri