KPSS Türkçe Paragraf Deneme Sınavı II

KPSS Türkçe Paragraf Deneme Sınavı II

KPSS Türkçe Paragraf Deneme Sınavı II - çöz

KPSS Türkçe Paragraf Deneme Sınavı II soruları cevapları
KPSS Türkçe Paragraf Deneme Sınavı II

KPSS Türkçe Paragraf Deneme Sınavı IISoru 1


(I) Birçok roman yarışmasında dereceye girmiş bir yazardı. (II) Ustalığı edebiyat çevrelerince tasdiklenmişti. (III) Ara sıra bazı dergilerde sanatsal değerine yönelik olumsuz yaklaşımlara rastlar oldum. (IV) Onun bu yaklaşımlara meydan vermemek adına estetik yönü daha ağır basan eserler ortaya koyması gerekir. (V) Bunca ödülden sonra bu tür eleştirilere meydan vermesi yanlış değil mi

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir öneri vardır?

Soru 2


(I) Aruz ölçüsü Osmanlı Devleti ile ortadan kaybolmuştur. (II) Yüzünü geleceğe dönen yeni devlet gibi şairler de yüzünü geleceğe döndürmüşlerdir. (III) Eskiye ait aruz ölçüsü eskide bırakılmıştır. (IV) Sonraki yıllarda ise tek tük örneklerine rastlanmıştır. (V) Bu da sanki bir özlemin ortaya konması gibidir.

Bu parçada söz edilen aruz ölçüsüyle ilgili aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık vardır?

Soru 3


---- ilkesine gönülden inanırım. Gazetelerde haberleri okurken; güncel olandan, önemli görünenden çok, kenara köşeye sıkışmış olanlara dikkat eder, onlardan sonuç çıkarmaya çalışırım. Şimdiye kadar köşemde işlediğim ve kamuoyuna mal ettiğim pek çok önemli konuyu, böyle önemsiz ayrıntı gibi görünen haberleri inceleyerek keşfetmişimdir.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Soru 4


(I) Küçük pencereli beyaz badanalı bir hastane odasında annemin yanındaydım. (II) Hastanenin kasvetli ortamından etkilenmemiştim. (III) Annem beni düşünüyor bense onu düşünüyordum. (IV) Benimle ilgili hayallerinden bahsetmeye başlamıştı. (V) Anladım ki şair olmamı istiyordu ve o günden sonra ben de istedim.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıstır?

Soru 5


(I) Yıldızlara bakarak eski dostlarımı anımsardım. (II) Onlar hakkında birer beyit yazardım. (III) Sonra kaybettiğim dostlarım gibi bu beyitlerde kayboldu. (IV) Uzun zamandır oluşturmaya çalıştığım beyit seçkisini tamamlamama az kalmıştı. (V) Yayınevi de kitabın baskısı için acele ediyordu. (VI) Seçkiyi tamamlayıp editöre sunacaktım.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

Soru 6


Okul yıllarında bir duvar gazetesi bile çıkarmak sorumluluk gerektiriyordu. Sürekli bir arayış içinde olmak lazım. Necip Fazıl: "Meyve derdinde olmayan ağaç odundur." derken daima bir heyecan taşıyıp bir ideal peşinde mesuliyet duygusuyla koşmanın önemini yansıtıyor.

Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


Resimde ele alınan konu çok çeşitli olabilir. Sanatçı doğayı, sosyal, dini ya da ideolojik bir temayı, bilineni ya da bilinmeyeni ele alıp tuvaline taşıyabilir. Zaten böyle bir özgürlüğe sahip değilse üretmiş olduğu eserin sanat değeri taşıyıp taşımadığı tartışılır. Önemli olan sanatçının eserinde kendini anlatabilmesi, inceleyenin eserde sanatçıyı görebilmesidir. Bu nedenle konu, resmin temel ögelerinden biri değildir, sadece sanatçının iç dünyasını yüzeye aktarabilmesinde bir araçtır.

Bu parçadan resimle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

Soru 8


(I) Köy seyirlik oyunları halkı sanatçıya dönüştürüyordu. (II) Ortada bir metin yokken doğaçlama olarak sahnelenen bu oyun köydeki gizli cevherleri yansıtırdı. (III) Düğünlerde bayramlarda ortaya konurdu. (IV) Profesyonel oyuncu kalitesindeki performanslar çok etkileyiciydi. (V) Hiçbir eğitim almamış bu kişiler sizi de oyunun içine çekiverirdi. (VI) Şimdi bile böyle oyunculara bazı köylerde rastlanabilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

Soru 9


Bazı taraftarlar hemen anlar. Soyunma odasında olanlar, soyunma odasında kalsa bile sahaya her şey yansır. Bir bakarsınız, --- sadece formada yazan ismin hatırına sahaya çıkmıştır. Hiçbir katkısı olmasa bile o forma sahada dolaşır durur. İşin ilginç yanı bazen bu gerçekten de gereklidir.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 10


Yıllardır şiir kitapları çıkarıyor. Ciddi hiçbir yayın organında şiirlerine rastlayamadık. Israrla yeni kitaplarının çıkacağını belirtiyor. Evet o, günümüzün en çok şiir yazan şairidir. Buna kimsenin itirazı yok. ----

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 11


Bazı yarışmalarda şaibeler olduğu yıllardır aktarılıyor. Bazı çevrelerin jüriyi etkilediği, bazı sanatçıların kollandığı aktarılıyor. Özellikle medya gücü kullanılarak istenilen sonuçlar elde edilebiliyor. Zaman zaman bunları açık açık görebiliriz. Örneklendirmek istemiyorum, zaten buna gerek de yok.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

Soru 12


Sizin eleştirileriniz için çok keskin deniyor. Hatta acımasız olduğu ifade ediliyor. Bazı konularda diğer eleştirmenlerden farklı düşünmeniz normal ama her eleştirinizde de farklı olmanız ağır bir dil kullanmanız sizi itici kılıyor.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

Paylaş

KPSS Türkçe Paragraf Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Emre88
Doğru: 12
100 Puan
Kubrapek
Doğru: 12
100 Puan
benn
Doğru: 12
100 Puan
tubii47
Doğru: 12
100 Puan
beyzalık
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Türkçe Testleri