KPSS Türkçe Paragraf Testi II

KPSS Türkçe Paragraf Testi II

KPSS Türkçe Paragraf Testi II - çöz

KPSS Türkçe Paragraf Testi II soruları cevapları
KPSS Türkçe Paragraf Testi II

KPSS Türkçe Paragraf Testi IISoru 1


Yaşıma bakmayın siz, gencim ben; dipdiri ve canlıyım. Yetmişinde gençlik olur mu hiç, diyebilirsiniz; ama ben nüfus kağıdı yaşından söz etmiyorum ki. Ruhsal yaşım gençtir benim. Bundan ötürü söylüyorum bunları. Sıkıntıları önemsememeyi başardığımda kazandığım; tanımadıklarıma bile her günaydın, merhaba deyişimde daha da dirileşen, seven gözlerdeki ışıltıyla beslenen bir gençlik bu. Başka gizemi yok.

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2


Bu sanatçımızın yapıtları, derin bir kültürün özümlenmesi sonucu oluşmuştur. Titiz bir araştırmacı ve eleştirmen kimliğiyle Türk ve Batı kültürünü büyük bir merakla ve gözlem gücüyle incelemiştir. Türk edebiyatını ve sanatını en ince ayrıntısına kadar araştırıp ulusal ve evrensel boyutlarla kavramış ve kendine özgü yorumlar yapmıştır. Sanat eserlerini evrensel bir duyuşla, kendi topraklarına ait eserleri ise kendine özgü bir ulusallıkla açıklamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 3


Onun önemli bir yönü de dilidir. Türkçeye hakim olan ve dili çok akıcı kullanan usta yazar, konuları anlatışta içtendir. Akalın'a göre Türkiye'de Türkçeyi en güzel konuşan üç kişi arasında o da bulunmaktadır. Üstün gözlem gücü ile ele aldığı konuları çok defa kendi çevresinde gördüklerinden ve yaşadıklarından alır. Anlatımı sıcak, üslubu sevimli olan sanatçı, Türkçeyi coşkulu ve renkli kullanan yazarlardandır.

Bu parçadan sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

Soru 4


Ahmet Mithat'ın geleneksel hikayeciliğimizi sürdürdüğüne, ikide bir okura seslendiğine, ona sorular sorarak bir konuşma havası içinde yazdığına işaret edilmiştir, demiştim. Oysa iş bu kadarla bitmiyor. Ahmet Mithat'ın meddah ağzını kullanması, olayların akışını keserek bir şeyler anlatması, okurla sohbet etmesi onun romanına başka bir özellik kazandırmıştır. Ahmet Mithat, yazmıyor, adeta konuşuyor, halka ders veriyor. Bu yönüyle ona romancıdan çok bir öğretmen demek belki daha doğru olur.

Bu parçada Ahmet Mithat'ın hangi yönüne değinilmemiştir?

Soru 5


Ben planlı yazan biriyim. Öykülerimin öncelikle planını kuruyorum. Şurada daha önceki gözlemlerimde not ettiğim şu konuyu işleyeceğim, diyorum. Yani oturup da kendimi çağrışımlara bırakayım, çağrışımlar beni nasıl olsa bir yere götürür, demiyorum. Çağrışımlar beni bir yere götürüyorsa orada kendimi frenlerim. Yolumu değiştirip öykümü başta tasarladığım gibi bitiririm.

Bu paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6


Daha çok öykücü olarak tanınan Sabahattin Kudret Aksal, ilk günlerden ölümüne dek edebiyat üzerine düşünmeyi ve yazmayı sürdürdü. Pek bilinmeyen denemelerinde bu konulara da girdi. Yazıları yalın ve akıcıydı. Eserlerde felsefeci olmanın getirdiği mantıkla duygusal yönünü tam dozunda harmanlayan bir yazar oldu hep. Bütün bunları yaparken bir an olsun kolaycılığa kaçmamış, bin bir emekle eserlerini ortaya koymuştur.

Bu parçada Sabahattin Kudret Aksal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 7


Albert Camus'nün: "Aslında savaş içimizdedir." dediği gibi, savaş gerçekten içimizde ve biz o savaşı her an yaşıyoruz . O içimizdeki savaş zaten dışımızdaki savaşları, kavgaları oluşturmuyor mu? İçimizdeki çatışmalar ve bunalımlar dışımızdaki çatışma ve bunalımlara neden olmuyor mu? İçimizde barındırdığımız kurt, dışımıza adeta canavarlaşmış ·olarak yansırken oturduğumuz zemini, soluduğumuz havayı, içinde yaşadığımız doğayı yok ediyor. Kendi kendini yok ediş değil de nedir bunun adı?

Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Romancının ilk görevi, kişiliğini yitirmemesi, sınırlarını bilmesidir. Büyük romancı kendinden başkasını kaynak olarak almaz; kendi kalıbını kendi döker, o kalıbı da ancak kendisi kullanabilir. Bir roman yazarı, usta sanatçılara benzemek için bile olsa taklit yoluna gitmemelidir. Yapıtını oluştururken kendine özgü bir yol çizmelidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Paylaş

KPSS Türkçe Paragraf Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Kerem Bzk
Doğru: 8
100 Puan
Battin 67
Doğru: 8
100 Puan
Mislo
Doğru: 8
100 Puan
adnan82
Doğru: 8
100 Puan
makropoulos
Doğru: 8
100 Puan
KPSS Türkçe Testleri