KPSS Türkçe Sıfat-Zarf Soruları I

KPSS Türkçe Sıfat-Zarf Soruları I

KPSS Türkçe Sıfat-Zarf Soruları I - çöz

KPSS Türkçe Sıfat-Zarf Soruları I soruları cevapları
KPSS Türkçe Sıfat-Zarf Soruları I

KPSS Türkçe Sıfat-Zarf Soruları ISoru 1


Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir işaret sıfatı kullanılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat, birden çok adı nitelemiştir?

Soru 5


Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, bir varlığın niteliğine ilişkin açıklama istemektedir?

Soru 6


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?

Soru 7


Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz adıl kullanılmamıştır?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem durum hem zaman belirteci kullanılmıştır?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "fazla" sözcüğü belirteç görevinde kullanılmamıştır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük belirteç görevinde kullanılmıştır?

Soru 12


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ileri" sözcüğü yer yön belirteci olarak kullanılmıştır?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

Paylaş

KPSS Türkçe Sıfat-Zarf Soruları I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ugurcorduk
Doğru: 13
100 Puan
asli ck
Doğru: 13
100 Puan
betül yalçı
Doğru: 13
100 Puan
avare
Doğru: 12
92.3 Puan
hüsniye çob
Doğru: 11
84.6 Puan