KPSS Türkçe Testleri çöz

KPSS Türkçe Testleri

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test V

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test V

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test V

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test V - çöz

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test V
KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test V


Soru 1


(I) Kitap, Batı'da reklam eğitimi gören öğrencilerin okuma listelerinin hemen başında yer alıyormuş. (II) Amerikan reklamcılığının başlangıç ve gelişim öyküsünü anlatan kitap, reklam dahileri ve pazarlama endüstrisinin yüzlerce çalışanıyla yapılmış röportajlara dayanıyor. (III) Sadece reklamcıların değil, reklam sektörünün doğrudan hedefi olan tüm canlıların (!) okuması gereken bir kitap. (IV) Her fırsatta bir öncekinden daha fazla tüketmeye teşvik eden sistemin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız tabii. (V) Ayrıca reklamcılıkla uğraşanlar için pratik bilgiler bulmak da mümkün.

Bu parçada numaralı cümlelerden hangilerinde içerikten söz edilmiştir?

Soru 2


(I) Dünyanın farklı bölgelerinde, "uygar" toplumlara göre daha geri koşullarda yaşadığı öne sürülen kabileler, yerli halklar bulunuyor. (II) Bu halklar, Avustralya yerlileri için kullanılan "Aborijin" gibi terimlerle anılıyorlar. (III) Bunların yaşamı uzmanlarca gözlemlendi; belgesellere, gazete, dergi haberlerine konu oldular. (IV) içlerinde en az bilineni Hindistan kabileleri; 1 milyar 170 milyon nüfuslu Hindistan'da bugün 645 kabile varlığını koruyor. (V) Toplam nüfusları ise 84 milyona ulaşıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde içerik ve üslup bir arada verilmiştir?

Soru 5


I. bölgenin büyük bir bölümü su kıtlığı

II. problemlerle karşılaşmıştı

III. insanlar tabiatın üretebileceğinden daha fazla su çekince

IV. yer altı suları o kadar azalmıştı ki

V. veya kuyulara tuzlu su sızması gibi

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?

Soru 6


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

Soru 7


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraç içerisinde verilen açıklama yoktur?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üslubun önemi vurgulanmıştır?

Soru 9


I. Oynadığı bu reklam filmiyle birçok yönetmenin ilgisini çekti.

II. Onu ikna etmek için daha fazla uğraşmaya gerek yok bence.

III. Romanı çok sevmekle kalmıyor, yeni yeni teknikler de geliştiriyor.

IV. Yaşadığı onca acıya rağmen ayaklarının üstünde durmayı başardı.

V. Kadının çantasını çalan adamı hemen yakaladılar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilgisi vardır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi bir "tanım" cümlesidir?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beğenme, takdir etme" söz konusudur?

Soru 12


I. Bu Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret ettikçe yeni okyanuslar keşfedebiliriz.

II. İnsan, meyvenin çekirdeğini taşıması gibi, ölümü kendi içinde taşımaktadır.

III. Sabır, insanoğlunun tek kalesidir.

IV. Duyguların en kötü olanı kıskançlıktır.

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi örneklenmemiştir?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle verilmiştir?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisi varsayım bildirmektedir?

Soru 15


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçümseme anlamı vardır?

Soru 16


Bugünün diliyle oluşan, olgunlaşan kafalara eski dille geçmişi anlatmak zordur.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


Testin Enleri

MUHAMMET FATİH U
Doğru: 16
100 Puan
crocus
Doğru: 16
100 Puan
Menekse
Doğru: 16
100 Puan
osman kurt
Doğru: 16
100 Puan
meryem_138
Doğru: 16
100 Puan
Derya Meriçin
Doğru: 16
100 Puan
kader yıldırımoğ
Doğru: 16
100 Puan
Krm
Doğru: 16
100 Puan
Sosyolog2116
Doğru: 16
100 Puan
Temur Akkaya
Doğru: 16
100 Puan