KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test VI

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test VI

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test VI - çöz

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test VI soruları cevapları
KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test VI

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test VISoru 1


"Ağız" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?

Soru 2


"Nasıl" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde, "Ressam, ilk kişisel sergisinin açılışını nasıl da heyecanla bekliyordu?" cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 3


Doğadaki canlı ve cansız varlıkların kendiliğinden veya birtakım etkenlerle çıkardıkları seslerin ifade edildikleri sözcüklere yansıma sözcük denir.

Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır?

Soru 4


Sanat; iç dünyamızı zenginleştirir, yaratıcı gücümüzü yönlendirir, yaşamı daha derinden algılamamızı sağlar, ruhsal huzurun ve mutluluğun kapılarını açar, yaşamı anlamlı kılar.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Edebiyat, düşünce ikliminin en temel enstrümanıdır. Edebiyatsız bir kültür temelsiz bir eve benzer. Edebi türler içinde ise çağa en çok seslenen türün roman olduğunu düşünüyorum. İster çeviri olsun isterse telif, iyi bir roman beni her zaman kışkırtır. Bu anlamda İngilizcedeki gözdem, Javier Marias'tan "The lnfatuations" olur. Umarım METİS onu çeviri tezgahına sokmuştur.

Bu parçada geçen çeviri tezgahına sokma sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Ne zamandır bu arkadaşı tanıyorum. ilginç bir yapısı var. Aslında tanıdığımı sanıyorum ama hala şüphelerim var onunla ilgili. Olumsuz özellikleri çok. Aslında dilini tutarsa gerisi hiç önemli değil.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Denmiştir ya, biz sözcüklerin kucağına doğarız, sözcüklerle kuşatılmış bir dünyada sürdürürüz yaşamımızı. Yaşam duvarımız sözcüklerle örülür; onlarla yönlenir, onlarla yönlendiriliriz.

Bu parçada geçen sözcüklerin kucağına doğmak sözüyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir sözcük, soyut anlamda kullanılmıştır?

Soru 9


Ünlü yazarın, eserlerinin anlam yoğunluğuyla değil de sözcük dağarcığının çeşitliliğiyle anılıyor olmasına fazlasıyla hayıflandığını biliyorum.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdaki lerden hangisinde vardır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

Soru 12


W. Faulkner, roman ve hikayelerini yazarken sözcükleri öylesine bir yan yana getirir ki hiçbir taş yontuculuğuna tenezzül etmeden dev kollarıyla yakaladığı kütleleri üst üste dizerek büyük duvarını örer.

Bu cümlede geçen "hiçbir taş yontuculuğuna tenezzül etmeden" sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Soru 13


Aşağı yukarı on beş yıl süren yoğun çalışmaların anlaşılmaz yorgunluğu ile adeta bitip tükendim. Yalnız dinlenmeme, yaşama sevincinin tadını almama değil, sanki kendimi kendimde kaybetmeme neden olan bir yorgunluk...

Bu parçada geçen "kendini kendinde kaybetmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Paylaş

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test VI sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Büsra
Doğru: 13
100 Puan
kevser a
Doğru: 13
100 Puan
Kerem Bzk
Doğru: 13
100 Puan
Zülfikar Ali
Doğru: 13
100 Puan
Furkan Oğurlu
Doğru: 13
100 Puan
KPSS Türkçe Testleri