KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test IV

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test IV

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test IV - çöz

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test IV soruları cevapları
KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test IV

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test IVSoru 1


Bir sanat eserinde, örneğin bir romanda veya piyeste, kahramanlardan biri, belirli bir politik anlayışı temsil edebilir; fakat yazar tarafsızlığını bozduğu oranda, eser edebi değerinden kaybeder.

Bu cümlede geçen "edebi değerinden kaybeder" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Yalnız tiyatroda değil, aynı zamanda sinemada, edebiyatta, gazetecilikte, radyo ve televizyonda başkalarını taklit ederek elde edilen ünün suya yazı yazmak anlamına geldiğinin bilincine varamayan gençler, ışığın çevresinde uçan kelebeklere dönmüştür.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Geçmiş bu, an artık yoktur; gelecek ise henüz gelmemiştir. Eğer sürekli yas içindeyseniz geçmişiniz sizi kontrol ediyor demektir; sürekli korkuyorsanız, geleceğiniz sizi kontrol ediyor demektir. Eğer yasla ve korkuyla başa çıkmışsanız, bugününüzü kontrol edebilir, geleceğinizi planlayabilirsiniz.

Bu parçadaki "geçmiçiniz sizi kontrol ediyor demektir" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


90 kuşağı şiiri, yaşadıklarımıza benziyor. Çelişkilere yüz veriyor. Bu yüzden bu kuşağın şiirini düz bir mantıkla değerlendirmek zordur. Farklı bakış açılarıyla ona yönelmek gerekir.

Bu parçadaki altı çizili sözle "90 kuşağı şiiri"nin hangi yönü anlatılmak istenmiştir?

Soru 5


Şiirim yaşamdan besleniyor. Ancak şiirime bir gıda olan yaşamı. kağıda ham haliyle aktarmıyorum. Şiirimle yaşamım arasında dolaylı bir ilgi olması, bana kendime farklı bir açıdan bakabilme olanağı sağlıyor.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Hemen her eserin yazılış macerası farklıdır. Kimi zaman bir eser, önemli bir konuyu anlatmak için yazılır. Kimi zaman topluma ışık tutmaktır amaç. Ama bunları yapmak için bütün eseri sarmalayacak anlatı kabuğunu oluşturmak gerekir.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Yazar sözcüklerle zamanla içli dışlı ola ola onları sırlarına ortak eder. Sözcüklerin canlı, ışıltılı varlıklar haline gelmesini sağlar. Sözcük sözcük kurulan bir dil evreninde, her sözcüğün ona kendi damgasını vuran yazara ait anlam tonları oluşur.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Gül bahçesindeki çalı çırpı da gül kokar; çünkü onlar gece gündüz güllerle beraberdir. Gülün rengini, şeklini alamasalar bile gülün kokusu üzerlerine siner.

Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 9


Yaşamımız boyunca bizi sonsuz güzelliklere ulaştıran sanat, kuşkusuz sürekli bir çalışmanın ürünüdür. Emeksiz, hiçbir yetenek meyve veremez. Bunun için, sanat eseri ortaya koymak da sürekli bir çalışma ve sıkı bir disiplin ister.

Bu parçadaki "Emeksiz, hiçbir yetenek meyve veremez." sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Önemli olan, eylemdir. Sonuca eylemle ulaşılır. Toplumu şekillendirenler, ona önderlik yapanlar, eylem adamlarıdır. Söz ve düşünce, eylemi hazırlamadığı, eylemi amaç edinmediği, düsünce sahipleri eylemi ertelediği sürece sorunlarla ilgili cözüm önerileri havada kalır.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Gece yazdıklarımı, sabah yırttığım, hatta bir paragrafı defalarca yazdığım da çok oluyor. Bunu yaparken bir tek amacım var benim: O da en az sözcükle çok şey anlatabilmek. Önemsediğim bir köşe yazarı, benim için, "Neredeyse kelimesiz yazacak." demişti. Haksız da sayılmazdı aslında.

Bu parçadaki altı çizili söz, sanatçının hangi özelliğini belirtmek için kullanılmıştır?

Soru 12


Eleştirinin şairleri, yazarları rahatsız ettiği bir gerçek. Ne var ki, bütün bu rahatsız edici yanlarına karşın, sanatçıların durup geriye bakmasını da sağlar eleştiri.

Bu parçada altı çizili sözle eleştirinin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

Paylaş

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

1205elif
Doğru: 12
100 Puan
Ahmetcan
Doğru: 12
100 Puan
FranzRamka
Doğru: 12
100 Puan
EMOR
Doğru: 12
100 Puan
şeydasglm
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Türkçe Testleri