KPSS Türkçe Testleri çöz

KPSS Türkçe Testleri

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test II

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test II

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test II

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test II - çöz

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test II
KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test II


Soru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi ad aktarmasına örnek gösterilemez?

Soru 3


“Kalkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçerliliğini yitirmek” anlamında kullanılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangileri tek başlarına kullanılamaz?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?

Soru 6


“Büyük çıkar sağlanan yerden ufak tefek özveriler esirgenmemelidir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde tabiat olaylarıyla ilgili bir özellik verilmiştir?

Soru 8


Akla fazla yaslanmak, içeriği düşüncelerle donatmak şiiri kurutabilir.

Bu cümledeki “kurutabilir” sözcüğünün anlamı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

Soru 9


Aşağıdakilerin hangisindeki “ilerlemek” sözcüğü “Hava kararmadan köye varabilmek için hızlı adımlarla ilerledik.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan kurulmuş bir ikileme belirteç görevindedir?

Soru 11


"Gereken şartları taşımayan kişi amacına ulaşamaz.” anlamına gelen atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Aşağıdakilerin hangisinde abartmaya yer verilmiştir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcük kullanılmıştır?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

Paylaş

Testin Enleri

Kerem kara
Doğru: 14
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 14
100 Puan
bskpss
Doğru: 14
100 Puan
Duygu akatlı
Doğru: 14
100 Puan
benn
Doğru: 14
100 Puan
meryem_138
Doğru: 14
100 Puan
kivilcim
Doğru: 14
100 Puan
kader yıldırımoğ
Doğru: 14
100 Puan
kefenci
Doğru: 14
100 Puan
Mesut3rd3n
Doğru: 14
100 Puan