KPSS Türkçe Sözel Mantık Testi

KPSS Türkçe Sözel Mantık Testi sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Türkçe Sözel Mantık Testi

KPSS Türkçe Sözel Mantık Testi

KPSS Türkçe Sözel Mantık Testi - çöz

KPSS Türkçe Sözel Mantık Testi soruları cevapları
KPSS Türkçe Sözel Mantık Testi


Soru 1


1. - 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Murat, Necmi, Orhan, Ömer ve Perihan adlı kişilerin abone oldukları A, B, C, D ve E gazeteleri ile S, T ve Y dergileriyle ilgili şunlar bilinmektedir:

• A, B ve E gazeteleri ne S dergisine ikişer, diğerlerine birer kişi abone olmuştur.

• Orhan ve Muratın üçer, diğerlerinin ikişer aboneliği vardır.

• Murat, 2 gazete ve 1 dergiye abonedir.

• Ömer ve Perihan'ın abone oldukları gazetelerin ikisi de aynıdır.

• B gazetesi ile S ve T dergilerine aynı kişi abonedir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

Soru 2


Bu bilgilere göre Murat, aşağıdakilerden hangisine abone olmuş olamaz?

Soru 3


Necmi için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

Soru 4


Murat'ın S dergisine abone olduğu biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

Soru 5


5. - 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Ayşe, Burcu, Emre, Fırat, Seda ve Yağmur adlı çocukların bir oyuncakçıda satılan Türk malı araba, bebek, top ve uçak oyuncakları ile Çin malı araba, bebek, gemi, kamyon ve uçak oyuncaklarından hangilerini satın aldıklarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:

• Her oyuncaktan yalnızca bir adet satılmıştır.

• Ayşe, Fırat ve Yağmur birer, diğerleri ikişer oyuncak almıştır.

• Fırat top almıştır.

• Türk malı araba ve Çin malı uçağı Seda almıştır.

• Burcu ile Emre'nin aldığı oyuncaklardan blri aynı türdendir.

• Seda ile Yağmur'un aldığı oyuncaklar birbirinden farklı türdendir.

Bu bilgilere göre Yağmur,

I. kamyon,

II. gemi,

III. bebek

oyuncaklarından hangilerini almış olabilir?

Soru 6


Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi, kesin olarak doğrudur?

Soru 7


Emre'nin aldığı bebeğin Çin malı olduğu biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi, kesin olarak doğrudur?

Soru 8


I. Yağmur

II. Burcu

III. Ayşe

Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangileri, Türk malı bir oyuncak almış olabilir?

Soru 9


9. - 12. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Ali, Selma, Ceyda, Dilek, Erdal, Faruk, Gamze ve Hasan bir üniversitenin iktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası ilişkiler bölümlerinin yüksek lisans programlarına başvurmuşlardır. Başvurularla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

• Her bölüme ikişer kişi başvurmuştur.

• Selma, Uluslararası ilişkiler bölümüne başvurmuştur.

• Ceyda ve Erdal aynı bölüme başvurmuştur.

• Ali ve Hasan farklı bölümlere başvurmuştur.

• İşletme bölümüne başvuranlar bayandır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 10


Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi İktisat bölümüne başvurmuş olamaz?

Soru 12


Aşağıdakilerin hangisinde Faruk'un başvurmuş olabileceği bölümler birlikte verilmiştir?


Testin Enleri

S. T.
Doğru: 12
100 Puan
Ebru A.
Doğru: 12
100 Puan
Vedat Yılmaz
Doğru: 12
100 Puan
Rukiye
Doğru: 12
100 Puan
Sultan-ı İklimi
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Türkçe Testleri