KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test III

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test III

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test III - çöz

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test III soruları cevapları
KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test III

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test IIISoru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye "güçlükle" anlamı katmıştır?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme ötekilerden farklı yolla oluşmuştur?

Soru 4


"Bir şairin, kendi okur kitlesini oluşturamamış olması ---- çok önemlidir; ---- bunu başaramadı diye bir şairi yok saymak da doğru bir davranış değildir."

Yukarıda boş bırakılan yerlere sözün gelişine göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Soru 5


Onunla iyi geçinmek istiyorsan, ---; çünkü o bir şeyi iki kez söylemez.

Bu sözlerin, anlamca en uygun biçimde tamamlanabilmesi için, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 6


"Her sanatçı içinde yaşadığı toplumdan ve o devirdeki olaylardan-------; ama mutlaka etkilenmiştir."

Bu cümle, aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanabilir?

Soru 7


Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

Soru 8


Bazı atasözleri, doğa olaylarının nasıl olageldiklerini yansıtır.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir?

Soru 9


Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca ötekilerden farklıdır?

Soru 10


Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca birlikte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir deyim vardır?

Soru 12


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gönül" kelimesi, deyim içinde kullanılmamıştır?

Soru 14


I. Bu konuyla ilgili olarak onun da ağzını arayalım.

ll. Konuşurken ağzının içine baktıran bir kişidir o.

lll. Her nedense, son günlerde siyasi konularda ağzını açmıyor.

IV. işlerin bitmediğini görünce ağzına geleni söyleyip gitmiş.

V. Ben, onun ağzını yokladım, bu projeye olumlu yaklaşmıyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine yakındır?

Soru 15


Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez?

Paylaş

KPSS Türkçe Sözcükte Anlam Test III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

merve ş.
Doğru: 15
100 Puan
md
Doğru: 15
100 Puan
yasemintari
Doğru: 15
100 Puan
serenay
Doğru: 15
100 Puan
merziye
Doğru: 15
100 Puan