KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test - çöz

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test soruları cevapları
KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri TestSoru 1


Türkiye'nin yer şekilleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur?

Soru 2


Herhangi bir yerde arazideki engebe arttıkça gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark artar.

Buna göre aşağıda verilen illerden hangisi gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark daha azdır?

Soru 3


Karadeniz kıyılarımızda bulunan bafra ver çarşamba delta ovaları aşağıdan hangisini kanıtlamaz?

Soru 4


Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi Türkiye'de görülmez?

Soru 5


Malatya, Elazığ, Iğdır ovalarının doğu Anadolu'nun diğer alanlarından daha az yağış almalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Yatak eğimleri göz önüne alınırsa aşağıdaki akarsulardan hangisinin raftinge elverişli olması beklenmez?

Soru 7


Türkiye'de;

Batı Anadolu Fay Hattı

Kuzey Anadolu Fay Hattı

Doğu Anadolu Fay Hattı

olmak üzere fay hattı bulunmaktadır. Fay hatlarının bulunduğu yerlere paralel olarak kaplıcalar gelişme göstermiştir.

Buna göre fay hatlarının bulunduğu yerler dikkate alındığında aşağıda verilen illerin hangisinde kaplıca bulunma ihtimali daha fazladır?

Soru 8


Aşağıda verilen akarsu çiftlerinden hangileri Türkiye'nin komşularıyla doğal sınırlarını oluşturur?

Soru 9


Ege kıyılarında dağların denize dik uzanması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

Soru 10


Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye akarsularının genel özellikleri arasında yer almaz?

Soru 11


Göl sularının seviye değişimi, gölün beslenme koşulları ile su kaybı miktarı ve iklim koşullarına bağlıdır.

Buna göre aşağıdaki göllerden hangisinde yıl içindeki seviye değişimi en fazladır?

Soru 12


Kaynağını Sivas yakınındaki Kızıldağ'dan alan, İç Anadolu'da geniş bir yay çizen ve Bafra deltasını oluşturarak Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın karma rejime sahip olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Paylaş

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ilknur ilka
Doğru: 12
100 Puan
gulll
Doğru: 12
100 Puan
kenan topcu
Doğru: 12
100 Puan
melturkem
Doğru: 12
100 Puan
destina gül
Doğru: 12
100 Puan