KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test2

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test2 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test2

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test2

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test2 - çöz

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test2 soruları cevapları
KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test2


Soru 1


Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerden biride rüzgardır.Rüzgarlar kurak ve yarı kurak bölgelerde etkili olurlar.

Buna göre rüzgar aşındırmasının aşağıda verilen illerimizden hangisinde daha etkili olması beklenir?

Soru 2


Aşağıdaki yer şekillerinin hangisini oluşumunda tektonik hareketlerin etkisi yoktur?

Soru 3


Aşağıdaki dağların hangisinde kış turizmi yapılmaz?

Soru 4


Toprak koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerden hangisinin tarıma daha az elverişli olması beklenebilir?

Soru 5


Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi oluşum bakımından delta ovası özelliği taşımamaktadır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de erezyon ve heyalanların fazla olmasında etkili değildir?

Soru 7


Toros dağlarını oluşturan ana kayaçlar göz önüne alındığında bu yörede aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinin daha yaygın olması beklenir?

Soru 8


Türkiye'nin yer aldığı bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Türkiye'de yer yüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesinin nedenlerinden biri değildir?

Soru 9


Aşağıdakilerin hangisinde verilen ovaların ikisi de karstik çanaklar içinde yer alır?

Soru 10


Türkiye'de barajlar yapılırken çevresi de ağaçlandırılmaktadır.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Paylaş

Testin Enleri

pdrbüş
Doğru: 10
100 Puan
FK
Doğru: 10
100 Puan
yaln_1234
Doğru: 10
100 Puan
Merve Tokgöz
Doğru: 10
100 Puan
Özer Ürem
Doğru: 10
100 Puan
KPSS Coğrafya Testleri