KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test II

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test II

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test II - çöz

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test II soruları cevapları
KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test II

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test IISoru 1


Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerden biride rüzgardır.Rüzgarlar kurak ve yarı kurak bölgelerde etkili olurlar.

Buna göre rüzgar aşındırmasının aşağıda verilen illerimizden hangisinde daha etkili olması beklenir?

Soru 2


Aşağıdaki yer şekillerinin hangisini oluşumunda tektonik hareketlerin etkisi yoktur?

Soru 3


Aşağıdaki dağların hangisinde kış turizmi yapılmaz?

Soru 4


Toprak koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerden hangisinin tarıma daha az elverişli olması beklenebilir?

Soru 5


Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi oluşum bakımından delta ovası özelliği taşımamaktadır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de erezyon ve heyalanların fazla olmasında etkili değildir?

Soru 7


Toros dağlarını oluşturan ana kayaçlar göz önüne alındığında bu yörede aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinin daha yaygın olması beklenir?

Soru 8


Türkiye'nin yer aldığı bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Türkiye'de yer yüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesinin nedenlerinden biri değildir?

Soru 9


Aşağıdakilerin hangisinde verilen ovaların ikisi de karstik çanaklar içinde yer alır?

Soru 10


Türkiye'de barajlar yapılırken çevresi de ağaçlandırılmaktadır.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

tümer çınar
Doğru: 10
100 Puan
Sabri Gökta
Doğru: 10
100 Puan
Meltem Doğr
Doğru: 10
100 Puan
Harun Yiğit
Doğru: 10
100 Puan
trk gnş
Doğru: 10
100 Puan