KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular çöz

KPSS Vatandaşlık Çıkmış SorularSoru 1


Sosyal hayatı düzenleyen kurallar, bir toplumda bireylerin hareketlerini düzenleyen kurallardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir?

Soru 2


Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından yapılan, yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

Soru 3


Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan herhangi bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?

Soru 4


Aşağıda verilenlerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz?

Soru 5


"Sözleşmeyi feshetme hakkı" gibi, kullanıldıkları zaman mevcut bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldıran haklara ne ad verilir?

Soru 6


Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilkedir?

Soru 8


Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, kişi topluluğu değil mal topluluğu niteliğindedir?

Soru 9


Kural olarak küçüklerin, istisnai olarak kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için ana babanın sahip olduğu hakka ne ad verilir?

Soru 10


Bir gerçek kişinin doğum ve hısımlık ile ilgili bilgilerini içeren kütüğe ne ad verilir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından biri olan borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir?

Soru 12


Aralarındaki mevcut borç ilişkisi sebebiyle alacaklının borçludan talep edebileceği, borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu hareket biçimine ne ad verilir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'na göre Anayasa metnine dahil değildir?

Soru 14


1982 Anayası'na göre Devletin şekli ile ilgili olarak verilen fen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 15


Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan genel oy kavramı ne demektir?

Soru 16


Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yarı doğrudan demokrasi araçlarından birini ifade etmektedir?

Soru 17


1982 Anayasası'na göre milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün olamaz?

Soru 18


Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?

Soru 19


Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ilkesinin bir sonucu olamaz?

Soru 21


Bir kimsenin, kendi şahsına veya malına yapılan ve halen devam eden, hukuka aykırı bir saldırıyı önlemek için yaptığı karşı saldırı niteliğindeki eyleme ne ad verilir?

Soru 22


Demokratik toplumlarda halk, yöneticileri aşağıdakilerden hangisiyle belirler?

Soru 23


Aşağıdakilerden hangisi, Türk parlamenter sisteminin özelliklerindendir?

Soru 24


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de uygulanmakta olan parlamenter hükümet sisteminin özelliklerinden biri değildir?

Soru 25


Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad verilir?

Soru 26


Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin şartlarından biri değildir?

Soru 27


Türk Medeni Kanunu'na göre, kişiliğin başlangıcı aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?

Soru 28


Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin amaçlarından biri olamaz?

Soru 29


Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin şartları arasında yer almaz?

Soru 30


Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası ile koruma altına alınmış olan inkılap kanunlarından biri değildir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular çöz

KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular soru ve cevapları çözün. KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular sorularını çöz KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular çöz. KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular soru ve cevapları çözün. KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular sorularını çöz KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular test sorularını çöz.

KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular Soruları

2021 KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular