KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı (3) 2018

KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı (3) 2018 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı (3) 2018

KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı (3) 2018

KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı (3) 2018 - çöz

KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı (3) 2018 soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı (3) 2018


Soru 1


Suçun özelliğine göre cezanın indirilmesi veya artırılması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Soru 2


Kanunda hukuki olaya uygulanacak hükmün bulunması ancak bu hükmün tam olarak uyuşmazlığın çözümünde yeterli olmaması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 3


1982 Anayasası'na göre suç ve cezalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin kaç yıl ileri bir tarihe ertelenmesine karar verebilir?

Soru 5


1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilanı sebepleri arasında yer almaz?

Soru 6


Sayıştay başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Soru 7


Ayırt etme gücüne sahip ergin ancak kısıtlı veya ayırt etme gücüne sahip ergin olmayan kişiler, fiil ehliyeti bakımından aşağıdaki ehliyet türlerinden hangisi kapsamında yer alırlar?

Soru 8


I. Türkiye İş Kurumu

II. Ankara Barosu

III. T.C. Ekonomi Bakanlığı

IV. Hazine Müsteşarlığı

Yukarıdakilerden hangileri yönetmelik çıkarabil· mektedir?

Soru 9


2017 anayasa değişikliğine göre, 2019 genel seçimlerinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili sayısı kaçtır?

Soru 10


I. İstifa

II. TBMM seçimlerinin yenilenmesi

III. TBMM'de güvenoyu alamaması

Yukarıdakilerden hangileri Bakanlar Kurulunun görevini sona erdiren hallerdendir?

Soru 11


Roma ve Bizans dönemlerine kadar süren yoğun bir fikir ve değer alışverişini gözler önüne seren, büyük ölçüde mermerden inşa edilmiş yapıların ve bunlarla ilişkili kabartma ve yazıtların istisnai ölçüde iyi korunarak günümüze kadar gelmeyi başaran, 2017 yılında "Dünya Miras Listesi"ne eklenen Afrodisias Antik Kenti hangi ilimiz sınırları içerisinde yer alır?

Soru 12


Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle temelleri atılan, Türkiye'nin nükleer enerji alanında ilk projesi olan "Akkuyu Nükleer Güç Santrali", hangi şehrimizdedir?

Soru 13


Birleşmiş Milletler’in bir örgütü olarak 1948 yılında insanlığa daha iyi sağlık hizmeti verilmesi için kurulan Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) merkezi neresidir?

Soru 14


Aşağıda verilenlerden hangisi "Türkiye'nin kurucu üye olduğu" uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

Soru 15


14 Mart 2018 tarihinde hayata veda eden, özellikle Kuantum fiziği ve kara delikler üzerine çalışmalarıyla bilinen, dünyaca ünlü İngiliz astrofizikçi ve evren bilimci aşağıdakilerden hangisidir?


Testin Enleri

Burçak Yılmaz
Doğru: 15
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 15
100 Puan
yusuff
Doğru: 15
100 Puan
nahabus
Doğru: 15
100 Puan
Okanpolat
Doğru: 15
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri