KPSS Vatandaşlık Hısımlık (Hısımlık Dereceleri)

KPSS Vatandaşlık Hısımlık (Hısımlık Dereceleri)

KPSS Vatandaşlık Hısımlık (Hısımlık Dereceleri)

KPSS Vatandaşlık Hısımlık ve Hısımlık Derecelerini örneklerle açıklacağız. Hısımlık, üçe ayrılır. Bunlar, Kan hısımlığı, Kayın hısımlığı ve yapay hısımlıktır.

Kan Hısımlığı

Biri diğerinin soyundan gelen veya ortak soydan gelen kişiler arasındaki hısımlıktır.

a. Üstsoy - Altsoy Kan Hısımlığı: Biri diğerinden gelen hısımlıktır: Kişinin annesi, babası, çocukları, torunları, torunlarının çocukları gibi...

Örnek: Sizin anne ve babanız, babanızın anne ve babası annenizin anne ve babası sizin üstsoyunuzdur sizin çocuklarınız torunlarınız torunlarınızın çocukları altsoyunuzdur.

b. Yansoy Kan Hısımlığı
Ortak kökenden gelen kişiler arasındaki hısımlıktır: Kardeşler: amca, teyze, hala, dayı bunların çocukları, torunları yansoy hısımdır: 3. dereceye kadar yansoy kan hısımları ile evlenilemez. Yansoy hısımlık tam kan ve yarım kan olmak üzere ikiye ayrılır:

1. Tam Kan Yonsoy Hısımlık: Aynı ortak kökenden gelen kişiler tam kan yansoy hısımdır.

Örnek: Anne-baba bir kardeşler.

2. Yarım Kan Yonsoy Hısımlık.: Tek ortak kökenden gelen kişiler yarım kan yansoy hısımdır.

Örnek: Anne bir baba ayrı kardeşler.

 

Kan Hısımlığı Derece

Kan hısımlığında derece doğum sayısı ile belirlenir. Dereceleri belirlemede kişileri birbirine bağlayan çizgileri sayma yöntemini kullanmak sorulan çözmede kolaylık sağlar.

Örnek: Alinin anne bir kız kardeşi Fatma'nın oğlu Rıza ile olan hısımlık ilişkisini açıklayalım.

1. Adım: Ali ile Fatma kardeş oldukları için aynı ortak kökenden geldiklerini anlıyoruz bu nedenle yansoydur.

2. Adım: Anne bir dediği için tek ortak kökenden geldiğini anlıyoruz. O halde yansoy yarım kan hısımlık vardır.

3. Adım: Ali ile Fatma"nın hısımlık derecesi için gerçekleşen doğum sayısına bakıyoruz.
Anne önce Ali'yi doğuruyor. (1. doğum - 1. derece) sonra Fatma'yı doğuruyor (2. doğum 2. derece) Fatma oğlu Rıza'yı doğuruyor. (3. doğum - 3. derece)

Kayın Hısımlığı

Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımlarıdır. Kayın hısımlığı evliliğin bitimiyle ortadan kalkmaz.

Yapay Hısımlık

Evlatlık ile evlat edinen arasındaki hısımlık ilişkisidir.


Yorum Yaz