KPSS Vatandaşlık Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar

KPSS Vatandaşlık Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar

KPSS Vatandaşlık Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar

Kanun Boşluğu: Hakimin bir uyuşmazlığın çözümünde uygulayabileceği yazılı hukuk kuralının bulunmayışıdır. Hakim böyle bir durumda örf ve adet hukukundan yararlanmak zorundadır.

(Örneğin; sözlenme ile ilgili çıkacak uyuşmazlıklar.)

 


Hukuk Boşluğu: Hakimin bir uyuşmazlığın çözümünde uygulayabileceği yazılı ya da yazısız hukuk kuralının bulunmayışıdır.

Hakim böyle bir durumda kendini kural koyucu yerine koyarak sadece o olay için geçerli olacak bir hukuk yaratır.

(Örneğin; ilk kredi kartı aidatı dosyaları.)


Pozitif Hukuk: Müspet hukuk ya da yürürlükteki hukuk olarak da adlandırılır. Belli bir ülkede, belli bir dönemde yürürlükte bulunan yazılı-yazısız hukuk kurallarının bütününe denir.


Mevzu Hukuk: Mevzuat olarak da adlandırılır. Bir ülkede yetkili makamlar tarafından konulan ve halen yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının tümüne denir.


Tarihi Hukuk: Şu an yürürlükte bulunmayan hukuka denir.

Örneğin: Kanunname-i Ali Osman


Tabii Hukuk: İdeal hukuk ya da doğal hukuk olarak da adlandırılan “olması istenen” hukuktur. Akıl yoluyla ulaşılabilecek mutlak adalet düşüncesinin bir ürü- nüdür. İnsanın sadece insan olmaktan kaynaklanan doğal hakları olduğu anlayışına dayanır.


Normlar Hiyerarşisi

1. Anayasa

2. Kanun, Olağanüstü Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

3. Milletlerarası Antlaşmalar

4. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

5. Yönetmlik

6. Adsız Düzenleyici İşlemler

 

Hukuk Dalları Nelerdir?

Hukuk Kurallarının Yaptırımları Hangileridir?

Online KPSS Vatandaşlık Testlerini/Denemelerini çözmek için tıklayınız.


Yorum Yaz