KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular II

KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular II

KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular II - çöz

KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular II soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular II

KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular IISoru 1


Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının amaçlarından değildir?

Soru 2


Başkaları hakkında kötü düşünmemeyi emreden ahlak kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Anayasa'ya aykırı olarak, bir kimsenin evinde özel kâğıtlannın ve eşyalarının aranması ve bunlara el konulması aşağıdakilerden hangisini İhlal eder?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi maddi yaptırımdan biri değildir?

Soru 5


Devletin bütünlüğünü ve kamu hizmetlerinin tüm ülkede uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, merkezi idarenin yerel yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir?

Soru 6


Yaya geçidinden geçen bir kiiye çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet veren birine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanamaz?

Soru 7


Belli bir ülkede belli bir dönemde bulunan hukuk kurallarının tümüne verilen ad hangisidir?

Soru 8


Gerçek kişiler arasında yapılan bir hukuki işlemin eksiklik dolasıyıla mahkeme kararı ile ortadan kaldırılması aşağıdaki yaptırım türlerinin hangisi içinde yer alır?

Soru 9


Ayırt etme gücüne sahip ancak ergin olmayan bir kişi anne ve babasının izni olmaksızın bir alım satım sözleşmesi yaparsa aşağıdaki yaptırımlardan hangisi ortaya çıkar?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan maddi yaptırım türlerinden değildir?

Soru 11


Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılıktan dolayı diğer tarafı zarara uğratan kişiye aşağıdaki maddi yaptırımlardan hangisi uygulanır?

Soru 12


Tarafların bir hukuki işlemde kullandıkları ve ne anlama geldiğini açıklamadıkları hususlara ilişkin öngörülen hukuk kurallarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Bir hukuk kuralına uygun biçimde hareket etmemek veya bir hukuki işlemi kanunun aradığı şekilde yapmamak o işlem için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi ortaya çıkar?

Soru 14


Yazılı kaynaklar içerisinde olayla ilgili genel veya özel hiçbir hükmün bulunmaması durumuna ne ad verilir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?


Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynakların özellikleri içerisinde yer almaz?

Soru 17


Aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde örf ve adet hukuku uygulanmaz?

Soru 18


Bir kuralın örf ve adet hukukuna dahil olabilmesi için gereken en önemli şart aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynakları arasında yer alır?

Soru 20


Yetkili bir merci tarafından konulan yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi kanun niteliğinde olmamasına rağmen kanuna eş kaynaklar arasında yer alır?

Soru 22


Kanunların anayasaya aykırı hükümler içermemesi ilkesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23


Hukukun yardımcı kaynaklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 24


Belli bir meslek gurubu içinde bulunan kimselere o meslek gurubundaki kurallara aykırı davranmaları halinde çevresince uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25


Kural içi boşlukları doldurmak için hakime tanınan yetki aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26


Aksine bir hukuki işlemin yapılması mümkün olmayan hukuk kuralına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27


Suç işlenmesi ile ilişkisi olan eşyaya devlet tarafından zorla el konulmasına ne ad verilir?

Soru 28


Hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır?

Soru 29


Türk ceza kanununa göre aşağıdakilerden hangisi suç işleyen kişilere öngörülen yaptırımlardan değildir?

Soru 30


İdarenin devlet otoritesini kullanarak yaptığı işlemlerin hukuka aykırılık gerekçesi ile ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?

Paylaş

KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular II sorularını online çözebilirsiniz.