KPSS Vatandaşlık Temel Hak ve Hürriyetler Testi

KPSS Vatandaşlık Temel Hak ve Hürriyetler Testi sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Vatandaşlık Temel Hak ve Hürriyetler Testi

KPSS Vatandaşlık Temel Hak ve Hürriyetler Testi

KPSS Vatandaşlık Temel Hak ve Hürriyetler Testi - çöz

KPSS Vatandaşlık Temel Hak ve Hürriyetler Testi soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Temel Hak ve Hürriyetler Testi


Soru 1


1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" arasında sayılamaz?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi "Kişinin Hak ve Ödevleri" arasında değildir?

Soru 3


1982 Anayasası'nda, kişilerin Eğitim ve Öğretim Hakkı'na hangi bölümde yer verilmiştir?

Soru 4


1982 Anayasası'nda düzenlenen "Dilekçe Hakkı" ne demektir?

Soru 5


1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi olağanüstü dönemlerde bile dokunulamayacak haklardan biridir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası'nın din özgürlüğüne ilişkin hükümlerinden biri değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi çalışmayla ilgili olarak 1982 Anayasası'nda yer alan hükümlerden biri değildir?

Soru 8


"Sosyal Güvenlik Hakları ", Anayasa'nın hangi bölümlerinde düzenlenmiştir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan biri değildir?

Soru 10


1982 Anayasası'na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisi, bir kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?

Soru 11


Suç ve cezalara, ilişkin esaslar açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi "Türk Vatandaşlığı" ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 13


I. Savaş

II Seferberlik

III. Olağanüstü hal

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabilir?

Soru 14


Toplantı hak ve hürriyetleri hangi hak ve hürriyetler kapsamında yer alır?

Soru 15


Vatandaşların devlet yaşamına aktif bir şekilde katılımını düzenleyen haklara ne ad verilir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlar ve karşılılık esasi gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancıların yararlandığı haktır?

Testin Enleri

Nurullah dönmez
Doğru: 16
100 Puan
nur çetin
Doğru: 16
100 Puan
duran21
Doğru: 16
100 Puan
gülay123
Doğru: 16
100 Puan
Durmaz
Doğru: 16
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri