KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları - çöz

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi SorularıSoru 1


Bir fiilin Ceza Kanunu'nda yazılı tiple birebir uygun olmasına ne denir?

Soru 2


Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplamına ne ad verilir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun'da düzenlenmemiştir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukuku'nun alanına giremez?

Soru 5


Aşağıdaki kıymetli evraklardan dolaşım kabiliyeti en fazla olan hangisidir?

Soru 6


Hangisinde örf ve adet hukuku kuralı uygulanmaz?

Soru 7


Hangisi bozucu yenilik doğuran haklardan değildir?

Soru 8


Bir kişiye mal üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerinden bir ya da birkaçını tanıyan haklara ne denir?

Soru 9


Hangisi "şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan" değildir?

Soru 10


Mevcut ve bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasına hukukta ne ad verilir?

Soru 11


Bir kimsenin kendisine karşı gasp ve saldırı fiilierini kuvvet kullanmakla defetmek hakkına ne denir?

Soru 12


Davalının, davacının bir hakkının doğmadığını veya doğmuş olan hakkın ortadan kalkmış olduğunu ileri sürmesine ne denir?

Soru 13


Sahibinin elinden isteği dışında çıkmış olan eşyanın, sahibine geri gelmesini sağlayan dava hangisidir?

Soru 14


Bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarına ne ad verilir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi "ergin kılınma" için gerekli şartlardan biri değildir?

Soru 16


Ceza ehliyeti bakımından tam ehliyetlilik kaç yaşının bitirilmesiyle başlar?

Paylaş

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Bilgisi Soruları sorularını online çözebilirsiniz.