KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi II

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi II

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi II - çöz

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi II soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi II

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi IISoru 1


Hukuk kuralları hangi yönüyle sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallardan farklılık arz eder?

Soru 2


I. Kamu düzeni

II Genel ahlak

III. Devlet

Emredici hukuk kurallarının konulma nedenleri arasında yukarıdakilerden hangilerinin korunması yer almaz?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi değil, manevi unsurları arasında yer alır?

Soru 4


Hukukumuz hakkın korunmasında kural olarak aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir?

Soru 5


Ayırt etme gücüne sahip ergin ancak kısıtlı veya ayırt etme gücüne sahip ergin olmayan kişiler, fiil ehliyeti bakımından aşağıdaki ehliyet türlerinden hangisi kapsamında yer alırlar?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkeler arasında yer almaz?

Soru 7


Ülkemizde uygulanan parlamenter sistemi yan başkanlık sistemine yaklaştıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Gerçek - kişiliğin başlangıç anı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Ali ile Fatih, anne bir kardeştir.

Buna göre Ali'in oğlu Buğra ile Fatih'in torunu Mehmet arasındaki hısımlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 11


Kanunda somut olaya uygulanabilir bir hükmün kanun koyucu tarafından bilerek ve istenerek düzenlenmemesi şeklinde ortaya çıkan boşluğa ne ad verilir?

Soru 12


Belli sınırlar içerisindeki toprak parçasında yaşayan toplumun örgütlenmiş biçimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


1961 Anayasası ve 1982 Anayasası'nın karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


I. Kusursuz ceza olmaz ilkesi

ll. Cezaların şahsiliği ilkesi

III. Örf ve adete bağlılık ilkesi

Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukuna hakim olan ilkeler arasında yer alır?

Soru 15


1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında uyulacak esaslardan biri değildir?

Soru 16


Kuvvetler birliğinin uygulandığı hükümet sistemlerinden biri olan meclis hükümeti sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

emel gemici
Doğru: 16
100 Puan
nazlı çiçek
Doğru: 16
100 Puan
leken
Doğru: 16
100 Puan
Marsupilami
Doğru: 16
100 Puan
onur tam
Doğru: 16
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri