KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi - çöz

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları TestiSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi maddi yaptırımlı sosyal hayatı düzenleyen kurallar arasında yer alır?

Soru 2


Hem yazılı hukuk kurallarını hem de yazısız hukuk kurallarım bünyesinde barındıran hukuk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Tarafların aksini kararlaştırabildikleri hükümler O olan ve sözleşme yaparken öngörmedikleri Ya da öngöremedikleri konulardaki uyuşmazlıkların çözümüne yarayan kurallar, hukuk kurallarının çeşitleri bakımından aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi, pozitif statü hakları arasında gösterilebilir?

Soru 5


Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


I. Vergi hukuku

II. Ticaret hukuku

III. İş hukuku

Yukarıdakilerden hangileri kamu hukuku dalları arasında yer alır?

Soru 7


I. Emlak vergisi

II. Gelir vergisi

III. Katma değer vergisi

Yukarıdakilerden hangileri dolaysız vergiler arasında yer alır?

Soru 8


Aşağıda verilen haklardan hangisi alelade hakka örnektir?

Soru 9


Kişinin iradesi ile gerçekleşen ve hukukun bu duruma sonuç bağladığı insan davranışına ne ad verilir?

Soru 10


24 yaşında ayırt etme gücü olmayan bir kimse, kişilerin fiil ehliyetleri bakımından sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisine dahildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişiliği sona erdiren durumlardan biri değildir?

Soru 12


I. Anayasa

II. Temel Hak ve Hürriyetlere İlişkin Milletlerarası Antlaşma

III. Kanun/OHAL’de çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamaleri/Milletlerarası Antlaşma

IV. Yürütmeye İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

V. Yönetmelik

Normlar hiyerarşisi göz önüne alındığında yukarıdan aşağı yapılan sıralamada aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk dallarından biri değildir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir?

Paylaş

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

rana has
Doğru: 14
100 Puan
aliverose
Doğru: 14
100 Puan
merveaysecn
Doğru: 14
100 Puan
hip0talamus
Doğru: 14
100 Puan
nil123
Doğru: 14
100 Puan