KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi III

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi III

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi III - çöz

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi III soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi III

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi IIISoru 1


17 yaşını tamamlamış ve ayırt etme gücü bulunan Cem'in fiil ehliyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi kısıtlanma nedenleri arasında yer alır?

Soru 3


Bir kişinin mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla yemin, ikrar, sulh, feragat gibi yargılama hukuku işlemlerini bizzat yapabilme iktidarına ne ad verilir?

Soru 4


Sınırlı ehliyetsiz bir kimsenin yasal temsilcisinden, önceden izin almaksızın yaptığı bir borç işlemi aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisine tabidir?

Soru 5


I. 5 yaşındaki Defne,

II. 24 yaşında evli olan Cansu,

III. Ayırt etme gücüne sahip, kendisine yasal danışman atanan Ahmet,

IV. 28 yaşında akıl hastası olan Asuman,

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri "tam ehliyetsiz" kategorisinde değerlendirilir?

Soru 6


Tam ehliyetsizler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


Gerçek kişiliği sona erdiren "ölüm" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi hakların devren kazanılmasına bir örnektir?

Soru 10


Birden fazla kişiden hangisinin önce hangisinin sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda ölmüş sayılır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisini hiç yapamazlar?

Soru 12


Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına başvurarak hakkının elde edilmesine istemesi yetkisine ne ad verilir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisinde hakkı doğuran olgular birlikte verilmiştir?

Soru 14


Meşru müdafaa nerede düzenlenmiştir?

Soru 15


Ölümüne kesin gözle bakılacak durumda kaybolan ve cesedi bulunamayan bir kimse ne kadar süre sonra ölü olarak kabul edilebilir?

Paylaş

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi III sorularını online çözebilirsiniz.