KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi IV

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi IV

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi IV - çöz

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi IV soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi IV

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi IVSoru 1


Mutlak butlan, bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla birlikte kanunun emredici hükümlerine aykırı olması halinde karşılaşılacak yaptırımdır.

Buna göre aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisinde mutlak butlan söz konusudur?

Soru 2


Belirli bir işin görülmesi ya da bir malın veya mal varlığının yönetilmesi için sulh mahkemesince atanan kişiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


I. Siyasi faaliyette bulunma hakkı

II. Seçme ve seçilme hakkı

III. Sendika kurma hakkı

Yukarıdakilerden hangileri vatandaşların devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklan arasında yer alır?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemin özellikleri arasında yer almaz?

Soru 5


I. 1924 Anayasası

II. 1961 Anayasası

III. 1982 Anayasası

Hukuk devleti ilkesi, yukarıdaki anayasalardan hangilerinde yer almıştır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi kullanılmasıyla mevcut hukuki durumda yenilik doğurmayan haklardandır?

Soru 7


I. Bir değer yargısına dayanma

II. Kişilik dışı olma

III. Soyut olma

Kamu gücünün desteğine dayanan bir buyruğun ya da yasağın hukuk kuralı niteliği olabilmesi için yukarıda verilenlerden hangilerine sahip olması gerekir?

Soru 8


I. Vakıf mal topluluğuyken dernek kişi topluluğudur.

II. Vakıfta tek bir amaç varken demekte birden fazla amaç olabilir.

III. Vakıf, tek yönlü irade beyanı ile kurulurken dernek en az yedi gerçek veya tüzel kişinin iradesi ile kurulur.

Vakıfla dernek arasındaki farklara ilişkin yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

Soru 9


I. Referandum

II. Halk vetosu

III. Yerel seçim

Yukarıda verilenlerden hangileri yarı doğrudan demokrasinin araçlarındandır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi tek dereceli seçimi ifade etmektedir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi devletler özel hukukunun inceleme alanına girmez?

Soru 12


Türk Medeni Kanunu'na göre dernekler hangi anda tüzel kişiliklerini kazanırlar?

Soru 13


Karma hukuk dalları hem kamu hukuku hem de özel hukuk dallarının özelliklerini gösteren hukuk dalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi karma hukuk dallarından biridir?

Soru 14


I. Türk Medeni Kanunu'na göre bir kimsenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri olamaz.

II. Borçlar Kanunu'na göre ahlaka aykırı bir amaç elde etmek için verilen şey geri alınamaz.

III. Türk Medeni Kanunu'na göre nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez.

IV. Borçlar Kanunu' na göre hilafına adet mevcut değilse satıcı ile alıcı, borçları aynı zamanda ifa etmekle mükelleftir.

Yukarıda verilenlerden hangileri emredici kural niteliği taşımaz?

Paylaş

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

iremmm
Doğru: 14
100 Puan
gizem şimşe
Doğru: 14
100 Puan
hilal karta
Doğru: 14
100 Puan
metekutad b
Doğru: 14
100 Puan
alper5050
Doğru: 14
100 Puan