KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi V

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi V

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi V - çöz

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi V soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi V

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi VSoru 1


Aşağıda verilen eşleştirmelerdeki hukuk türlerinden hangileri uygulanmakta olan hukuk kurallarını içermektedir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk dallarından biridir?

Soru 3


Suç teşkil eden fiilleri ve bu fiillere uygulanacak yaptırımları düzenleyen hukuk dalı hangisidir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?

Soru 5


I. Teknik ve bilimdeki gelişmeler

II. Kanun koyucunun ihmalkar tutumu

III. Sonradan yapılan değişiklikler

Yukarıdakilerden hangileri kanunda boşluk bulunmasının sebepleri arasında yer alır?

Soru 6


I. İdare hukuku

II. Devletler özel hukuku

III. İcra ve iflas hukuku

Yukarıdakilerden hangileri kamu hukuku dalları arasında yer alır?

Soru 7


Resmi evlendirme memuru önünde aynı cinsten iki kişinin yaptığı evlilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 8


Kamu kuruluşlarının belirli bir iş ya da faaliyetin yapılmasına yetki ve izin vermesi karşılığında aldıkları parasal değere ne ad verilir?

Soru 9


Bir hakkın kazanılmasında, engeli bilmemek olarak tanımlanan hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Egemenliğin bir grup, sınıf yada zümreye ait olduğu devlet şekline ne ad verilir?

Soru 11


Kendisinden uzun süreden beri haber alınamayan birinin gaipliğine karar verilebilmesi için en son haber alındığı tarihten sonra kaç yıl geçmiş olması gerekir?

Soru 12


I. Referandum

II. Halk vetosu

III. Temsilcilerin azli

IV. Halk teşebbüsü

Yukarıdakilerden hangileri yarı doğrudan demokrasinin araçlarındandır?

Soru 13


I. Tutuklanma

II. Müsadere

III. Tekerrür

IV. Gözaltına alma

Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukundaki güvenlik tedbirleri arasında sayılmıştır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi dolaysız vergiler arasında yer alır?

Soru 15


1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

Soru 16


Birden fazla kişinin hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemiyorsa hepsinin aynı anda ölmüş sayılmasına ne ad verilir?

Paylaş

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi V sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

emel gemici
Doğru: 16
100 Puan
siyahbeyaz58
Doğru: 16
100 Puan
Nur...
Doğru: 16
100 Puan
gülay123
Doğru: 16
100 Puan
Mehmet Arslan
Doğru: 16
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri