KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi VI

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi VI

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi VI - çöz

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi VI soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi VI

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi VISoru 1


Bir kişinin sahip olduğu hakları ve borçları bizzat kullanabilme veya yerine getirebilme durumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


I Anayasa

II. Kanunlar

III. Tüzükler

IV. Yönetmelikler

Yukarıdaki yazılı hukuk kaynaklarından hangileri yasama organı tarafından çıkarılır?

Soru 3


Çeşitli hallerde ortaya çıkan hukuk boşluklarını doldurmak ve muhtemel uyuşmazlıkları önlemek amacıyla hazırlanan hukuk kurallarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


I. Genellik

II. Soyutluk

III. Süreklilik

Yukarıdakilerden hangileri kanunların özellikler arasında yer alır?

Soru 5


- Uygulama bakımından zorunluluk taşıyan hukuk kurallandır.

- Kişiler bu kurallan değiştiremezler.

- Yaptırımlan kesindir.

Yukarıda özellikleri verilen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Maddeleri arasında değiştirilemeyecek hükümlerin bulunduğu anayasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi “Yargı Birliği İlkesi ”ni açıklar?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi kişileri, sosyal hayatı düzenleyen kurallara uygun hareket etmeye zorlar?

Soru 9


I. Belli bir dönemde bir ülkede yürülükte olan hukuk kurallarıdır.

II. Yetkili makamlarca çıkarılmış kanunlar ve yönetmelikleri içine alır.

III. Uyulması zorunlu örf ve adet kurallarını da kapsar.

IV. Olması gereken hukuk olarak da adlandırılmıştır.

Yukarıdakilerden hangilerinin pozitif hukuk ile ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 10


Sahibine maddi ve manevi bütün mallar ile kişiler üzerinde en geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


I. Yabancılar seçme ve seçilme haklanna sahip olamazlar.

II. Bazı haklardan yararlanmada kişilere yaş seviyesi ve öğrenim durumu gibi zorunluluklar getirilebilir.

III. Bazı durumlarda çocuklar babasının mirasından mahrum bırakılabilir. 

Yukarıdakilerden hangileri kamu haklarından yararlanma ile ilgili kişilere getirilen kısıtlamalar arasındadır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi cezayı gerektirmeyen veya cezanın indirilmesine neden olan durumlardan biri değildir?

Soru 13


Kişiler arasındaki ilişkilerin hukuk kurallarıyla düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi hak sahibinin hakkını kendi eliyle koruma yöntemlerinden biridir?

Soru 15


I. Hapis

II. Para cezası

III. Yapılan işlemin geçerli olmaması

IV. Yapılan işlemin iptal edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri ceza türleri arasında gösterilemez?

Soru 16


Bir satıcının sattığı cep telefonu, satış sözleşmesine yanlışlıkla tablet diye yazması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Soru 17


Hukuksal ilişkinin kurulmasını veya kaybolmasını gerektiren insan iradesi dışındaki gelişmelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları Testi VI sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Nur...
Doğru: 17
100 Puan
leken
Doğru: 17
100 Puan
Çalışkan
Doğru: 17
100 Puan
seda kvs
Doğru: 17
100 Puan
serp.dnmez_
Doğru: 17
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri