KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test

KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test

KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test - çöz

KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test

KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler TestSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasasında yapılan değişikliklerle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kez kazandığı özelliklerden biri değildir?

Soru 2


I. 1924 Anayasası

II. 1961 Anayasası

III. 1982 Anayasası

Yukarıdaki anayasaların hangilerinde Cumhuriyet Senotosu yer almıştır?

Soru 3


Milletvekillerinin ant içerken kullandığı “vallahi” ifadesi ve “Devletin dini İslamdır.” maddesi aşağıdaki tarihlerin hangisinde anayasadan çıkarılmıştır?

Soru 4


Türk tarihinde görülen aşağıdaki anayasalardan hangisinde ilk kez değiştirilemeyecek hükümler yer almıştır?

Soru 5


Türkiye’de 1946 yılında gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin daha önce yapılanlardan farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


I. Sendika kurma hakkının tanınması

II. Anayasa Mahkemesi’nin kurulması

III. Çok partili hayata geçilmesi

Yukarıdakilerden hangileri ilk kez 1961 Anayasası’nda yer almıştır?

Soru 7


1961 Anayasası’nı kendinden önceki anayasalardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


1961 ve 1982 Anayasalarında kanunların ve meclis içtüzüğünün Anayasa’ya uygunluğunun denetlenmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur?

Soru 9


1921 Anayasası’nın olağanüstü şartlarda hazırlanması, bu anayasanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?

Soru 11


I. 1921 Anayasası

II. 1924 Anayasası

III. 1961 Anayasası

IV. 1982 Anayasası

Yukandaki anayasalardan hangilerinde “Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin bir Cumhuriyet olduğu” hükmünün değiştirilmesinin teklif edilmesi yasaklanmıştır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nda yapılan değişikliklerden biridir?

Soru 13


Anayasalarımızda yer alan aşağıdaki anlayış ve ilkelerden hangisi “tek parti iktidarını” yeterli sayar?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1961 Anayasası’nda yer almamıştır?

Paylaş

KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

paradigma
Doğru: 14
100 Puan
Nur...
Doğru: 14
100 Puan
yasemin aydın
Doğru: 14
100 Puan
Emir
Doğru: 14
100 Puan
gülay123
Doğru: 14
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri