KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test II

KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test II sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test II

KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test II

KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test II - çöz

KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test II soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Türk Tarihinde Anayasal Gelişmeler Test II


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisinin 1982 Anayasası’nda siyasi tıkanıklıkları önlemeye yönelik olduğu söylenemez?

Soru 2


2017 kabul edilen Anayasa değişikliğine göre, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra, TBMM milletvekili sayısı kaçtır?

Soru 3


I. 1921 Anayasası

II. 1961 Anayasası

III. 1982 Anayasası

Yukarıdaki anayasalardan hangileri “katı ve sert bir anayasa” özelliği taşırlar?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasındaki ortak özelliklerden biri değildir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası’nda yargı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 6


- Halkçılık, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkelerine cumhuriyetin nitelikleri arasında yer vermemiştir.

- Sosyal devlet ilkesi ilk kez benimsenmiştir.

- TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet senatosu isimli iki meclisten oluşturulmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilen yeniliklerden biri değildir?

Soru 8


Türk tarihinde görülen;

I. Kanun-ı Esasi

II. 1921 Anayasası

III. 1982 Anayasası

anayasalarından hangileri çok partili sistemi öngörmüştür?

Soru 9


I. 1924 Anayasası

II. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

III. 1961 Anayasası

Yukarıdaki anayasalardan hangileri daha önceki anayasayı tamamıyla yürürlükten kaldırmamıştır?

Soru 10


I. Egemenliğin millete ait olması

II. Devlet başkanlığı

III. Kabine Sistemi’nin benimsenmes

Yukarıdakilerden hangileri 1921 Anayasası’nda yapılan bir değişiklikle düzenlenmiştir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?

Soru 12


Kanun-i Esasi’yie ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


Osmanlı Devleti’nde 1876 yılında ilan edilen Kanun-ı Esasi ile aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisine geçiş sağlanmıştır?

Soru 14


Türk tarihinde devlet iktidarının sınırlandırılabileceği düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?


Testin Enleri

MUHAMMET FATİH U
Doğru: 14
100 Puan
yasemin aydın
Doğru: 13
92.8 Puan
gülay123
Doğru: 13
92.8 Puan
ademc35
Doğru: 13
92.8 Puan
Ali Dirin
Doğru: 13
92.8 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri