KPSS Vatandaşlık Yargı TestSoru 1


I. TBMM içtüzüğü

II. Yasama sorumsuzluğunun kaldırılması kararı

III. Milletvekilliğinin üşme kararı

Yukarıdakilerden hangileri Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir?

Soru 2


Adli yargıda görevli temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


I. Hakimler ve savcılar azledilemez.

II. Kendileri istemedikçe Anayasa da gösterilen yaştan önce emekliye sevk edilemezler.

III. Aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar.

Yukarıdakilerden hangisi Hakimler ve savcılar hakkında söylenebilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerden biri değildir?

Soru 5


2017 Anayasa değişikliğine göre "Anayasa Mahkemesi" kaç üyeden oluşmaktadır?

Soru 6


2017 Anayasa değişikliğine göre "Anayasa Mahkemesine" Cumhurbaşkanı ve TBMM sırasıyla kaç üye seçmektedir?

Soru 7


Aşağıdaki mahkemlerden hangisinin tüm üyeleri "Hakimler ve Savcılar Kurulu" tarafından seçilmektedir?

Soru 8


I. Yargıtay

II. Danıştay

III. Uyuşmazlık Mahkemesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangilerine Cumhurbaşkanı üye seçmektedir?

Soru 9


I. Dört yıllığına seçilirler.

II. Gizli oyla seçilirler.

III. Süresi bitenler yeniden seçilemez.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Anayasa Mahkemesi başkan ve başkan vekilleri için söylenebilir?

Soru 10


I. Anayasa değişikliği iptali

II. Siyasi partilerin kapatılması

III. Siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakılması

Yukarıdaki kararlardan hangileri için toplantıya katılan Anayasa Mahkemesi üyelerinin 2/3'ünün kararı gerekmektedir?

Soru 11


"Yüce divan kararlarına karşı ilgililer yeniden inceleme başvurusunda bulunabilirler. Genel kurulun yeniden incelemeye ilişkin vereceği karar kesindir" ibaresi kaç yılında yapılan Anayasa değişikliği ile yürürlüğe girmiştir?

Soru 12


I. İktidar Partisi Meclis Grubu

II. Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu

III. Cumhurbaşkanı

IV. TBMM üye tam sayısının beşte biri

Yukarıdakilerden hangileri Anayasa değişiklikleri için Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilmektedir?

Online KPSS Vatandaşlık Yargı Test

KPSS Vatandaşlık Yargı Test çöz. KPSS Vatandaşlık Yargı Test soruları çöz. KPSS Vatandaşlık Yargı Test online çöz

KPSS Vatandaşlık Yargı Test Online Çöz

Paylaş

Etiketler: