KPSS Vatandaşlık Yasama Çıkmış Sorular

KPSS Vatandaşlık Yasama Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Vatandaşlık Yasama Çıkmış Sorular

KPSS Vatandaşlık Yasama Çıkmış Sorular

KPSS Vatandaşlık Yasama Çıkmış Sorular - çöz

KPSS Vatandaşlık Yasama Çıkmış Sorular soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Yasama Çıkmış Sorular


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

Soru 2


TBMM’nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde, meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplanıp inceleme yapılması söz konusudur?

Soru 3


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinin geri bırakılması sebebidir?

Soru 4


1982 Anayasası’na göre, TBMM üyeleri aşağıdakilerden hangisini temsil eder?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi, parlamenter sistemde mutlaka bulunması gereken özelliklerden biridir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, TBMM'nin 1982 Anayasası'nda belirtilen görev ve yetkilerinden biri değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi, Türk parlamenter sisteminin özelliklerinden biridir?

Soru 8


1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki durumların hangisinde milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu’nun kararına gerek kalmadan bu durumun TBMM Genel Kurulu’na bildirilmesi üzerine, kendiliğinden düşer?

Soru 9


I. Anayasa Mahkemesi Başkanı

II. TBMM Başkanı

III. Başbakan

IV. Cumhurbaşkanı

1982 Anayaaası'na göre, yukandakilerden hangilerini doğrudan TBMM seçer?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden biri değildir?

Soru 11


1982 Anayasası’na göre, bir siyasi partinin TBMM’de grup kurabilmesi için en az kaç milletvekiline sahip olması gerekir?

Soru 12


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yetkileri arasında yer almaz?

Soru 13


1982 Anayasası'na göre, TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir?

Soru 14


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin yetkileri arasında yer almaz?

Soru 15


1982 Anayasası’na göre, TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç seçim yapılır?

Soru 16


1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin görev süresiyle ilgili aşağıdaki İfadelerden hangisi doğrudur?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi yasama organının kanunla bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılıolarak düzenleyebileceğini ifade eder?

Soru 18


1982 Anayasasına göre TBMM, aşağıdaki yetkilerinden hangisini basit çoğunlukla değil, üye tam sayısının beşte üçü çoğunluğun kararı ile kullanabilir?

Soru 19


1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi için milletvekili olmak zorunludur?

Soru 20


1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi miiletvekilliğinin düşmesi veya sona erdirilmesi nedenlerinden biri değildir?


Testin Enleri

Kısmet Acar
Doğru: 20
100 Puan
gülay123
Doğru: 20
100 Puan
deliruh46
Doğru: 20
100 Puan
fatih serkan
Doğru: 20
100 Puan
okarpuz
Doğru: 20
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri