KPSS Vatandaşlık Yasama Test

KPSS Vatandaşlık Yasama Test sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Vatandaşlık Yasama Test

KPSS Vatandaşlık Yasama Test

KPSS Vatandaşlık Yasama Test - çöz

KPSS Vatandaşlık Yasama Test soruları cevapları
KPSS Vatandaşlık Yasama Test


Soru 1


TBMM seçimleri aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse geriye bırakılabilir?

Soru 2


Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, aşağıda belirtilen yasama özelliklerinden hangisinin bir istisnası sayılmaktadır?

Soru 3


Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ......... yılda bir aynı günde yapılır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelirse ifade doğru olur? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 4


TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşme halleri arasında yer alır?

Soru 6


TBMM tarafından Bakanlar Kuruluna yönelik düzenlenen yetki kanununda aşağıdakilerden hangisi bulunmayabilir?

Soru 7


Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


I. Başbakan

II. Katip üyeler

III. TBMM genel sekreteri

IV. Komisyon başkanları

V. Başkan vekilleri

Yukarıdakilerden hangileri TBMM Başkanlık Divanında yer almaz?

Soru 9


1982 Anayasası'na göre TBMM'nin faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de hiç üyesinin kalmaması halinde söz konusu olacak ara seçim ne zaman yapılır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi nitelikli çoğunluk gerektiren durumlardan değildir?

Soru 12


Savaşa ve barışa karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 13


I. Tekrar görüşülmek üzere geri gönderebilir.

II. Resmi Gazete'de yayımlar.

III. İptal istemi ile Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere geri gönderilen bir kanun teklifi veya tasarısı TBMM tarafından aynen kabul edilirse cumhurbaşkanının yapabilecekleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 14


Metninde yürürlük tarihi belirtilmeyen kanunlar ne zaman yürürlüğe girer?

Soru 15


Milletvekili seçilebilme yeterliliği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (2017 Anayasa değişikliğine göre)

Soru 16


Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ara dönemde veya tatil sırasında toplantıya çağırmaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? (2017 Anayasa değişikliğine göre)


Testin Enleri

halenur
Doğru: 16
100 Puan
gülay123
Doğru: 16
100 Puan
Durmaz
Doğru: 16
100 Puan
jean
Doğru: 16
100 Puan
karalahana
Doğru: 16
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri