KPSS Vatandaşlık Yasama Test

KPSS Vatandaşlık Yasama Test. KPSS Vatandaşlık Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Vatandaşlık Yasama Test çöz. KPSS Vatandaşlık Yasama Test online çöz

KPSS Vatandaşlık Yasama Test. KPSS Vatandaşlık Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Vatandaşlık Yasama Test çöz. KPSS Vatandaşlık Yasama Test online çöz KPSS Vatandaşlık Yasama Test. KPSS Vatandaşlık Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Vatandaşlık Yasama Test çöz. KPSS Vatandaşlık Yasama Test online çöz

KPSS Vatandaşlık Yasama Test. KPSS Vatandaşlık Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Vatandaşlık Yasama Test çöz.KPSS Vatandaşlık Yasama Test Çöz

KPSS Vatandaşlık Yasama Test. KPSS Vatandaşlık Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Vatandaşlık Yasama Test çöz. KPSS Vatandaşlık Yasama Test online çöz

Online KPSS Vatandaşlık Yasama Test Soruları çöz

Online KPSS Vatandaşlık Yasama Test pdf indir

Online KPSS Vatandaşlık Yasama Test

Soru 1


1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekilinden oluşur?

Soru 2


I. Yazılı Soru

II. Gensoru

III. Genel Görüşme

IV. Meclis Soruşturması

Yukarıdaki TBMM bilgi edinme ve denetim yollarından hangileri 2017 anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır?

Soru 3


Aşağıdaki verilenlerden hangisi TBMM Başkanlığı seçimi ile ilgili doğru bir ifade değildir?

Soru 4


I. Bakanlar

II. Cumhurbaşkanı

III. Meclis Başkanı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri TBMM içinden seçilme zorunluluğu yoktur?

Soru 5


I. On sekiz (18) yaşını dolduran her Türk Milletvekili seçilebilir.

II. En az ilkokul mezunu olmak

III. Kısıtlı olmamak

IV. Askerlikle ilişiği olmamak

Yukarıdaki milletvekili olma şartlarından hangileri 2017 anayasa değişikliği ile düzenlenmiştir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi ile ilgili doğru bir bilgidir?

Soru 7


"TBMM Başkanlık Divanı bir yasama döneminde ...... seçim yapılır. İlk seçilenlerdin görev süresi ..... yıl, ikinci devre seçilenlerin görev süresi o yasama yılının sonuna kadar devam eder."

1982 Anayasasına göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Soru 8


Türkiye Büyük Millet Meclisi OHAL süresini her defasında en çok ne kadar süre ile uzatabilir?

Soru 9


Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısında yüzde kaçlık bir boşalma olması halinde ara seçim yapılması zorunlu hale gelir?

Soru 10


Kamu görevlilerinin işledikleri fiilerinden dolayı verilmiş disiplin cezalarının silinmesi ile tüm sonuçlarının da ortadan kalkması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak bir af kanunun kabulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 11


Aşağıda verilen ifalerden hangisinin milletvekilliğinin düşmesini gerektiren durumlar arasında gösterilemez?

Soru 12


1982 Anayasası, 2017 değişikliğine göre Anayasa değişikliği teklif sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS Vatandaşlık Yasama Test ve cevapları
KPSS Vatandaşlık Yasama Test pdf

Paylaş

Etiketler: