KPSS Yenilenen Programlar ve Çağdaş Yaklaşımlar

KPSS Yenilenen Programlar ve Çağdaş Yaklaşımlar

KPSS Yenilenen Programlar ve Çağdaş Yaklaşımlar - çöz

KPSS Yenilenen Programlar ve Çağdaş Yaklaşımlar soruları cevapları
KPSS Yenilenen Programlar ve Çağdaş Yaklaşımlar

KPSS Yenilenen Programlar ve Çağdaş YaklaşımlarSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi yenilenen ilköğretim programlarının ana becerisidir?

Soru 2


Yeni öğretim programlarının geliştirilmesindaki temel nedenlerden biri, eski programlardaki konuların birçoğunun öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmamasıdır.

Yukarıdaki neden, program geliştirmenin hangi temeliyle yakından ilgilidir?

Soru 3


İlişkili kavram ve becerilerle konuların bütünleştirilmesini sağlayan yapıya yeni öğretim programlarında
ne ad verilir?

Soru 4


Yeni öğretim programlarında öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, araştırma, yaratıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerinin izlenmesi ve ölçülmesi gereklidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen becerllerin izlenmesi ve ölçülmesinde diğerlerine göre daha az uygundur?

Soru 5


Mimar, mühendis, grafiker gibi meslek sahiplerinin ihtiyaç duyduğu perspektifi algılama, üç boyutlu düşünme, zihinde canlandırma gibi kapasite ve özellikleri içeren zeka boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Dersi işlerken öğrencilerinin farklı zeka boyutlarını geliştirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden
hangisini yapması uygun değildir?

Soru 7


Proje tabanlı öğrenme çalışmalarının öğrencilerde aşağıda belirtilen özelliklerden hangisini geliştirmesi
beklenmez?

Soru 8


Yansıtıcı düşünmenin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Sınıfa getirdiği gerçek yaşamla ilişkili bir sorun için öğrencilerden problemi tanımlayıp sınırlamalarını,
sorunun çözümü için bilgi toplamalarını, çözümle ilgili denenceler kurup bunları test etmelerini isteyen
bir öğretmenin aşağıdaki yaklaşım, yöntem ya da tekniklerden hangisini kullandığı söylenebilir?

Soru 10


Bilgisayar ve internet tabanlı sanal öğrenme ortamlarının yararlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi çağdaş öğrenme anlayışında velilerden beklenen davranışlardan biridir?

Soru 12


Cem Öğretmen'in, yeni işleyeceği konuya dikkat çektikten sonra, öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerini ortaya çıkaracak sorular sorması, yapılandırmacı öğrenme anlayışının aşağıdaki ilkelerinden en iyi hangisiyle açıklanabilir?

Paylaş

KPSS Yenilenen Programlar ve Çağdaş Yaklaşımlar sorularını online çözebilirsiniz.